Erik Syrén

About Erik Syrén

Ekonom från de djupaste av Smålands skogar med ett naturligt snålvargslynne. Planerade in sin dotters (naturliga) födelse i god tid och reserverade hela två semesterdagar för nedkomsten. Besitter imponerande geografiska detaljkunskaper kring landets hastighetskontroller.