Overblik over værdi

Sales Pipe opsummerer desuden den samlede værdi af salgsmuligheder i hvert enkelt trin af jeres salgsproces i et horisontalt søjlediagram.

  • Skift mellem den samlede pipeline og din egen.
  • Søjlerne for hvert trin i salgsprocessen viser en procentdel af den samlede værdi i forhold til hinanden.
  • Klik på en søjle for at se forretningsoplysninger i det specifikke trin.
Kontakt os