Forandringer skabte nye indsigter

Da Veidekke stod over for nye ændringer i organisationen, blev det synliggjort, at der var et behov for at finde et bedre sagshåndteringssystem til deres afdeling for ”After Market”. De var ikke helt tilfredse med den daværende løsning, som manglede en vigtig funktionalitet, og som samtidig bidrog til, at kunderne ikke fik den tilbagemelding, de burde have fået. Eftersom kunde- og sagsdata var spredt ud på forskellige IT-systemer, blev det vanskeligt at få et tydeligt overblik over, hvad der skulle gøres – og endnu sværere at følge op på.

Før der kunne iværksættes et nyt system, var det nødvendigt at opliste de forskellige behov:

  • Få et helhedsbillede over data: Det nye system skal være kernen for Veidekkes fremtidige sagshåndtering, hvor alle kunde- og projektoplysninger samles i ét og samme system. Uanset om du er projektleder, servicetekniker eller underentreprenør, skal vedkommende kunne få adgang til de rigtige data.
  • Tydelige og kontrollerede processer: Det skal være enkelt for brugerne at gøre det rigtigt fra starten, så alle brugere arbejder efter samme struktur. Alt indsamlet materiale skal kunne bruges som statistisk grundlag, så det fortsat er muligt at udvikle virksomheden og bidrage til endnu bedre kundeoplevelser.
  • Minimere den manuelle administration: Det nye system skal kunne integreres med andre IT-værktøjer og minimere den manuelle og tidskrævende administration, f.eks. import af kunde-, projekt- og objektinformation.

Et system tilpasset Veidekke

I jagten på at finde et nyt system foretog Veidekke en omfattende undersøgelse af forskellige systemer og leverandører, hvor de fremtidige brugere selv kunne være med til at vurdere, hvilken løsning de bedst kunne lide. Virksomheden havde brug for noget, der var designet til ejendomsbranchen, og som ikke kun tilbød en standardløsning. I sidste ende faldt valget på Lime CRM, som kunne tilpasses virksomhedens behov, og som var den eneste udbyder, der kunne imødekomme alle forventninger med hensyn til funktionalitet.

I dag anvendes Lime CRM af alt fra serviceteknikere, koordinatorer og underentreprenører til projektledere hos Veidekke. Fordelene ved at få et direkte overblik over vigtige data er, at det bliver lettere at reagere, når det er påkrævet. Med integrationen til økonomisystemet Agresso minimerer virksomheden nu alle former for dobbeltarbejde via to forskellige systemer.

”Vi kan se, at kvaliteten på vores sager nu er højere end tidligere. Den rette information er tilgængelig fra starten, hvilket betyder, at vi på sigt kan anvende dataene i Lime CRM til at skabe erfaringer til de kommende projekter.”

Jens Ekelund Rosberg, Forretnings- & Procesansvarlig, Veidekke

Vil du vide mere om Veidekkes løsning?

Forudsætninger for videre udvikling

Veidekke ser en positiv udvikling og flere resultater siden implementeringen af Lime CRM:

Mere struktur og højere kvalitet: De oplever en mærkbar forskel ved, at de har fået væsentligt mere strukturerede arbejdsgange end tidligere. Kvaliteten på de enkelte sager er højere, og den rette information er tilgængelig fra starten, hvilket på sigt gør det muligt at anvende dataene i Lime CRM til at hente erfaring til nye projekter.

Mere effektiv sagsbehandling: En tydelig effekt er, at de enkelte sager løses hurtigere. Medarbejderne har fået en større støtte i deres arbejde, og de har fået en bedre kontrol over, hvad der skal gøres af hvem og hvornår. Arbejdsordrebehandlingen sker gennem Lime Work Order og sikrer, at arbejdsordrer kan håndteres af såvel kolleger internt såvel som eksterne underleverandører.

Målopfølgning af KPI’er med Business Intelligence: Med Lime BI er det nemt at følge op på de KPI’er, der skal opfyldes for at få tilfredse kunder. Via et visuelt overblik får virksomheden en direkte viden og indsigt i, hvordan de præsterer, og hvad de skal arbejde med for hele tiden at blive bedre og imødekomme kundernes forventninger.

Kundeoplevelsen er blevet bedre: Kunderne får nu en bedre og hurtigere tilbagemelding med løbende information og opdateringer om, hvad der sker i deres sag – uanset hvor i sagsbehandlingen kunden befinder sig.

Vil du også opnå samme resultater som Veidekke ?

Book en demo

Om Veidekke

Veidekke er en af Skandinaviens største bygge- og anlægsvirksomheder med hovedkontor i Oslo. Virksomheden blev grundlagt i 1936 og er præget af en stærk virksomhedskultur, hvor engagement og involvering er en vigtig del, der danner grundlaget for virksomhedens fremgang.

Mere information

Hvad er en helpdesk software?

4 fordele ved et work order system

Hvad betyder ticketing?