Riippuen siitä, minkä CRM-toimittajan valitset, uuden CRM-järjestelmän käyttöönotto ja käytön aloittaminen tulevat eroamaan melko paljon toisistaan. Suurin ero Limen ja muiden toimittajien välillä on se, että me teemme kaiken itse: me kehitämme järjestelmää, me asennamme sen yhdessä teidän kanssanne ja meillä on myös oma tuki, joka auttaa tarvitessanne apua tai kun teillä on kysymyksiä. Mutta kuinka CRM-projekti oikeastaan etenee, kun olette päättäneet ostaa Lime CRM:n ja mitä voit asiakkaana odottaa? Vaikka mikään projekti ei ole täysin samanlainen kuin muut, projektimme noudattaa viittä vaihetta. Kuvailemme seuraavaksi jokaisen näistä vaiheista.

Vaihe 1. Määrittele tarpeet

Ensimmäisessä vaiheessa on kyse siitä, että me yhdessä sinun ja kollegojesi kanssa määrittelemme, mitä tarpeita ja ongelmia CRM-projektin tulee ratkaista. Meidän lähtökohtamme on aina se, miltä teidän myyntiprosessinne ja toimintatapanne näyttävät sekä se, mitä haasteita teillä on.

Account Managerimme esittävät kysymyksiä ja jakavat kokemuksia, joita meillä on samanlaisten projektien käyttöönotosta. Jotkut tarpeistanne saattavat olla yhteneviä aiemmin toteuttamiemme samankaltaisten projektien kanssa, mutta usein ratkaisua tulee mukauttaa hieman, jotta se sopisi täydellisesti teille. Keskusteluidemme perusteella rakennamme yhdessä fiksun ja kustannustehokkaan ratkaisun, joka voi vastata teidän tarpeisiinne.

Vaihe 2. Nimeä projektiryhmä

CRM-projektin suunnittelussa ja käynnistyksessä yrityksesi täytyy nimetä projektiryhmä. Projektiryhmä on se, joka hoitaa pääasiallisen yhteydenpidon Limen projektiryhmämme kanssa.

Hyvin toimiva projektiryhmä on tärkeä osatekijä CRM-projektinne onnistumisessa. Varmistakaa siis, että projektiryhmässä on edustajia kaikilta osastoilta ja käyttäjäryhmistä, jotka tulevat käyttämään järjestelmää. Yrittäkää saada ryhmään vaihtelua eri pätevyyksien ja kykyjen osalta. Valitkaa esimerkiksi yksi henkilö, jolla on hyvä tekninen osaaminen, yksi jolla on kokemusta projektijohdosta, ja yksi, jolla on hyvät prosessitiedot sekä yksi tulisielu, joka on hyvä sitouttamaan loput organisaatiosta.

Vaihe 3. Suunnittele projekti

Samalla kun yhdessä määrittelemme tarpeet, asetamme myös projektin puitteet sen kattavuuden, aikataulun ja budjetin osalta. Kun olemme päässeet yhteisymmärrykseen aloituksesta, me kokoamme projektijohtajasta ja konsulteista koostuvan projektiryhmän, joka tukee projektiryhmäänne sen suunnittelussa ja läpiviennissä. Yhtään asiakasta ei jätetä selviytymään yksinään! Se on meidän filosofiamme.

Vaihe 4. Tuota ja toimita projekti

Kun CRM-projekti on käynnistynyt, tapahtuu monta asiaa yhtä aikaa. Esimerkiksi sekä superkäyttäjät että ’tavalliset’ käyttäjät on koulutettava uuden järjestelmän käyttäjiksi. CRM-ratkaisu siihen kuuluvine tietokantoineen on myös kehitettävä ja testattava. Projektikokoukset, täsmennykset ja dokumentointi  tapahtuvat jatkuvasti läheisessä yhteistyössä meidän ja sinun yrityksesi projektiryhmien välillä. Lopuksi uuden CRM-järjestelmän on aika siirtyä live-tilaan.

Vaihe 5. Seuranta ja edelleenkehitys

Sen jälkeen, kun CRM-projekti on siirtynyt live-tilaan, seuraamme sitä aina varmistaaksemme, että olette pystyneet aloittamaan sen käytön. Meillä on huippunopea ja mukava tuki, joka voi auttaa teitä käyttäjiltänne esille tulevissa kysymyksissä. Jos teille tulee uusia tai muuttuneita tarpeita jälkikäteen, CRM:ää on aina mahdollista kehittää edelleen ja muuttaa. Käytämme itse Lime CRM -järjestelmää ja pyrimme jatkuvasti kehittämään sitä, jotta se tukee meitä kasvaessamme ja uusien tarpeiden ilmetessä.

Haluatko tietää lisää siitä, kuinka otamme käyttöön projektimme sekä syventää teknistä osaamistasi? Lue lisää täältä.

Lue lisää artikkeleita CRM:stä:

Toimintaa kantavat järjestelmät: Näistä syistä ERP ja CRM toimivat paremmin yhdessä

Tämän takia sinun kannattaa integroida CRM-järjestelmä pilvivaihtee­seen

Näin vaihdat CRM-järjestelmää