Parempaa ratkaisua etsimässä

Älvsbytalolle tuli selväksi, että heidän vanha CRM-järjestelmänsä ei vastannut heidän tarpeitaan, kun kävi ilmi, että työntekijöiden käyttöaste oli alle 50 %. Hyvän kokonaiskuvan saaminen järjestelmästä oli vaikeaa eivätkä he olleet tyytyväisiä prosessien käsittelymahdollisuuksiin. Liidit jäivät huomaamatta ja asiakashallinta olisi voinut olla parempaa. Tämä johti siihen, että joitain prosesseja hoidettiin itsenäisesti CRM-järjestelmän ulkopuolella.

Älvsbytalo päätti etsiä uutta ratkaisua. Uuden CRM-järjestelmän tulisi täyttää seuraavat vaatimukset:

  • Selkeys: Uuden järjestelmän tulisi olla selkeä, jotta oikea tieto olisi helposti oikean henkilön käytettävissä.
  • Muokattavuus: Järjestelmän on oltava muokattavissa ja tarvittavia muutoksia on pystyttävä tehdä myös itse.
  • Integraatiot ja automaatiot: Mahdollisuus integraatioihin tuotanto- ja toiminnanohjausjärjestelmiin sekä mahdollisuus automatisoida uusmyynnin prosesseja, kuten tilauksia ja hinnoittelua.
  • Käyttötason parannus: Yksi tavoite ja ehdoton vaatimus oli, että uusi järjestelmä nostaisi käyttäjien käyttötasoa ja että järjestelmä todella otetaan kokonaisvaltaisesti käyttöön.

”Tämä on älykäs järjestelmä, jossa saat esiin haluamasi tiedon, tärkeät sarakkeet, omat suodattimet ja lisäksi voit siirtää valitsemasi tiedon eri toimintojen välillä. Juuri tästä pidämme Lime CRM:ssä. Se on erittäin joustava.”

Peter Joki, CIO, Älvsbytalo

Haluatko tietää lisää Älvsbytalon ratkaisusta?

Järjestelmä, jota todella käytetään

Kun Älvsbytalo huomasi tarvitsevansa muutosta, he tutkivat kattavasti, mitkä vaihtoehdot voisivat korvata silloisen ratkaisun. Valinta osui viime kädessä Lime CRM:ään, sillä järjestelmä oli mahdollista räätälöidä Älvsbytalon toiminnan mukaan ja se täytti asetetut vaatimukset.

Kokemukset CRM-projektin toteutuksesta ovat olleet positiivisia ja Älvsbytalo on pystynyt saamaan täydellisen ratkaisun asiakkaiden, projektien ja liiketoiminnan hallintaan.

Käyttöaste on noussut 50 prosentista 90 prosenttiin ja Lime CRM:stä on tullut itsestään selvä osa päivittäistä työtä. Limeä käyttää noin 80 työntekijää eri osastoilla, kuten myynnissä, markkinoinnissa, teknisellä osastolla ja toimistojen vastaanotoissa. Määrittelemällä työntekijöille erilaiset käyttöoikeudet saa kukin käyttäjä pääsyn tietoihin, jotka ovat heidän työtehtävänsä ja osastonsa kannalta tärkeitä. Esimerkiksi markkinointiosasto hyötyy Lime Newsletterin postituksista ja malleista, jotka ovat edistäneet sujuvaa asiakasviestintää. Älvsbytalon Peter Joki on huomannut suuren eron käyttäjien ajattelutavassa ja nyt hän on nähnyt aikaisempaa parempaa kontaktien seurantaa ja aktiivisuutta liidien parissa.

Korkeampi laatu ja parempi työvirtausten hallinta

Älvsbytalon siirryttyä käyttämään Lime CRM:ää, he ovat mitanneet seuraavia muutoksia toiminnassaan:

  • Tilausten korkeampi laatu: Älvsbytalo kokee, että käsiteltävät tilausasiakirjat ovat laadukkaampia. Sisäisesti syntyy vähemmän kysymyksiä, sillä oikea tieto on saatavilla alusta asti.
  • Työvirran parempi hallinta: Tietoa asiakkaiden, projektien ja liiketoiminnan hallinnasta on helpompi löytää. Automatisoimalla erilaisia prosesseja, jotka vaikuttavat matkaan tilauksesta sopimukseen, on työnkulua pystytty tehostamaan.
  • Manuaalisten prosessien minimointi: Lime CRM on integroitu tuotantojärjestelmään ja toiminnanohjausjärjestelmään, joka on johtanut useiden manuaalisten prosessien hylkäämiseen.
  • Parempi asiakashoito: Asiakkaiden hoitaminen on lisääntynyt, sillä liidit eivät enää jää huomaamatta ja asiakkaat saavat parempaa pitkäaikaista palvelua.

Haluatko saavuttaa samanlaisia tuloksia kuin Älvsbytalo?

Pyydä demoa

Älvsbytalo Oy

Vuosituhannen vaihteen jälkeen Älvsbytalo on ollut Pohjoismaiden johtava omakotitalojen toimittaja. Heidän liiketoimintansa konsepti on myydä korkealaatuisia taloja markkinoiden parhaaseen hintaan. He ovat toimittaneet yli 43 000 taloa asiakkailleen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa tehtailtaan Suomesta ja Ruotsista.