Kasvavan yrityksen tarve yhtenäiselle tietolähteelle

Movetecin lähtötilanne ensimmäistä CRM-järjestelmää hankkiessa oli se tavanomainen kasvavalle yritykselle, jossa ei voida enää toimia hiljaisen tiedon varassa niin kuin ennen. Tietoja asiakastapaamisista ja kaupoista oli Excel-tiedostoissa, ERP-järjestelmässä, Outlookissa ja missä vielä. Haluttiin järjestystä, seurattavuutta ja parempaa tiedon kulkua myyntitiimien sisällä. Konkreettisena esimerkkinä haluttiin välttää vaikkapa tilannetta, jossa eri myyjät kontaktoisivat samaa asiakasta toisistaan tietämättä ja antaisivat näin epäammattimaisen vaikutelman.

Movetecin tarpeet olivat seuraavat:

  • Saada asiakastapaamiset yhteen ja yhteiseen näkymään, jotta myyjät saavat tolkkua työnsä järjestelemiseen.
  • Integroiminen muihin järjestelmiin, kuten ERP-järjestelmään, jotta kaikkea organisaatiossa saatavilla olevaa tietoa voitaisiin hyödyntää helposti.
  • CRM-järjestelmän helppokäyttöisyys ja intuitiivisuus, jotta työporukalla olisi matala kynnys tutustua uuteen työkaluun ja hyväksyä se osaksi omaa arkeaan.

”Meitä on nyt 43 henkeä; sitä on jo pakko tehdä asioita prosessinomaisesti.”

-Joonas Koski, Movetecin toimitusjohtaja

Haluatko tietää lisää Movetecin ratkaisusta?

Lime CRM:n hyödyt

Movetec on saanut projektista niitä hyötyjä, joita lähdettiinkin hakemaan:

  • Tapaamiset on nyt dokumentoitu. Hajanaisia tietolähteitä, kuten Excel-tiedostoja, on jätetty yksitellen pois.
  • Työvaiheita on mallinnettu CRM-järjestelmään, myyntitrendeistä saadaan nyt täsmällisemmin tietoa, ennusteiden luominen on paremmalla tolalla jaliidien hallinta toimii sujuvasti.
  • Reagointi asiakkaiden tarpeisiin on nopeampaa, asiakastyö on paremmin koordinoitua ja puhutusta tai sovitusta on tieto tallessa siinäkin tapauksessa, ettei yksittäinen vastuumyyjä ole tavoitettavissa.
  • ERP-integraation kautta myyjät saavat tarkasteltua kaikkia tarjouksia, tuotetietoja ja maksuehtoja suoraan käyttöliittymän kautta kirjautumatta itse ERP-järjestelmään.
  • Tiimien sisällä ja välillä jaetaan tärkeät asiakirjat sujuvasti suoraan CRM-järjestelmässä. Kaikki saavat itselleen oleelliset tiedot esiin Lime CRM:n pikasuodattimien avulla.

Koska tähän mennessä tulokset ovat olleet rohkaisevia, Movetecillä on suunnitteilla CRM-järjestelmän jatkokehitystä. CRM-järjestelmä on jatkuvasti kehittyvä työkalu, joka parhaassa tapauksessa mukautuu yrityksen prosessien kehittymiseen ajan saatossa ja pystyy palvelemaan yhä paremmin käyttäjien tarpeita.

Onnistunut ratkaisu on hyvän yhteistyön seuraus

Saadakseen parhaan vastikkeen sijoitukselleen CRM-järjestelmän hankkijan pitää osallistua aktiivisesti ratkaisun määrittelyyn. Siihen käytetty vaiva maksaa itsensä kyllä takaisin.

Limen näkökulmasta projektissa onnistuttiin niin hyvin, sillä Movetecillä oli projektissa mukana omat tulisielunsa, jotka halusivat CRM-sijoitukselta paljon ja olivat valmiit laittamaan itsensä likoon. Ratkaisua rustaavilla Limen konsulteilla oli selkeä kuva tehtävästään ja luottamus omaan tekemiseensä, koska tieto asiakkaalta kulki kunnolla ja ohjaavaa palautetta saatiin projektin aikana. Lopputuloksena oli parempi asiakkuudenhallinta ja kehittynyt tiedonhallinta.

Haluatko saavuttaa samanlaisia tuloksia kun Movetec?

Movetec Oy

Movetec Oy hoitaa koko tuoteketjua maahantuonnista koulutukseen mekatroniikan, automaation sekä IoT:n komponenttien, järjestelmien ja laitteiden alalla. Movetec pitää päämajaansa Vantaalla ja kuuluu Addtech-yritysryhmään yhdessä muiden alan kotimaisten toimijoiden kuten Kraftmekin , Elgoodin ja Stig Wahlström Oy:n kanssa.