Kehitys alalla – Digitalisaatio auttaa tunnistamaan liiketoimintamahdollisuudet

Väderstad on valmistanut maatalouskoneita jo 1960-luvulta lähtien ja tuntee siten alan edistysaskeleet ja nopean kehityksen, jonka teknologia on viimeisimpien vuosien aikana mahdollistanut. Koneteollisuuden tuotantoa on tehostettu modernin teknologian avulla, mutta tuotannon kasvun lisäksi myös asiakasta lähellä olevia prosesseja on ollut tarpeellista digitalisoida. Asiakas haluaa yhä sujuvamman asiakaskokemuksen. Tämä vaatii modernia teknologiaa ja tiedonhallintajärjestelmän – Väderstadille se on Lime CRM.

"Elämme ja asumme Lime-järjestelmässä. Olemme varastoineet sinne kaiken. Työpäivän aikana ei pääse kovin pitkälle, jos ei avaa Lime-järjestelmää."

Jeanette Gustafsson, Aftermarket System Administrator

Useassa vanhentuneessa järjestelmässä levällään oleva tieto voi johtaa puutteelliseen näkemykseen asiakkaista ja liiketoimintamahdollisuuksien menetykseen. Väderstadin CRM-järjestelmä on kokonaisuus, joka sisältää sekä myynnin että palvelun kannalta tärkeitä toimintoja. Järjestelmä sisältää prosesseja koneille, laskutukseen, varaosien käsittelyyn, jälleenmyyjien reklamaatioihin sekä asiakastietoa ja liiketoimintamahdollisuuksia. Kun liiketoimintamahdollisuudet on helppo tunnistaa CRM-järjestelmässä, siitä on suuri apu myynnille, joka voi työskennellä proaktiivisesti ja soittaa asiakkaille, joilla on vanhentuneita koneita, tai jotka voi muulla tavoin tunnistaa potentiaalisiksi asiakkaiksi lisämyyntiä ajatellen. Väderstadin myyjät ja huoltoteknikot pystyvät työskentelemään tehokkaasti ja järkevästi, koska heillä on kokonaiskuva asiakkaista, koneista ja toimenpiteistä, jotka koneille on tehty.

Tavoite – Kerätty tieto on laadukasta ja helpottaa päätöksentekoa

Elämme digitaalisessa maailmassa, jossa tieto on yksi tärkeimmistä yrityksen omistamista varoista. Hajallaan oleva tieto on usein laadultaan huonoa tai epäjohdonmukaista ja siten huonompaa päätöksentekoa ajatellen mietittäessä sitä, mihin asiakkaisiin tai tuotteisiin tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Tiedon keräämiseksi yhteen paikkaan Väderstad on integroinut Lime CRM-järjestelmän toiminnanohjausjärjestelmäänsä, koneiden maahantuojan portaaliin ja raportointityökaluun. CRM-järjestelmä helpottaa työntekijöiden työtä, koska heidän ei tarvitse syöttää tietoa eikä etsiä sitä useista eri järjestelmistä. Tärkeä tieto kerätään yhteen paikkaan ja näin työaika, joka on kulunut manuaalisiin työtehtäviin, lyhenee, ja resursseja säästyy. Kun tieto on kerätty yhteen paikkaan CRM-järjestelmässä, työntekijä voi käyttää järjestelmän globaalia hakutoimintoa ja löytää etsimänsä tiedon yhdellä napsautuksella.

"Kaikki tärkeä tieto piti olla hallinnassa jossakin. Tällä alalla ei pärjää ilman CRM-järjestelmää. Meillä on oltava tietokanta koneista."

Johan Kjellander, Technical Support – Service International

Haaste – kaikkia prosesseja ei voi digitalisoida

Koneteollisuuden alalla useimmat asiakkaat odottavat sujuvia, digitaalisia ratkaisuja, mutta Väderstadin on myös pakko säilyttää manuaalisia prosesseja. Maatalouskoneita myydään ympäri maailman ja kaikki asiakkaat eivät ole internetissä. Väderstadin haaste on siis kehittää digitaalisia järjestelmiä, mutta samalla sisällyttää prosesseihinsa verkon ulkopuoliset toiminnot. Johan Kjellanderin mukaan Väderstadin digitaalinen tiedonkeruu on tehokasta, koska tietoa katoaa sitä vähemmän, mitä lähempänä kaupanteon hetkeä tieto voidaan kirjoittaa järjestelmään, siis Väderstadin CRM-järjestelmään.

Kuvittele myyjä, joka kulkee ympäriinsä ja kartoittaa maanviljelijän tarpeita. Hän kirjoittaa muistiinpanoja ja tehtyjä päätöksiä muistikirjaan voidakseen myöhemmin siirtää tiedot tietojärjestelmään. Tässä prosessissa on riski tiedon katoamisesta, koska tilannetiedot kirjataan järjestelmään monen väliportaan kautta. Toinen myyjä voi jo tapaamisen aikana, puhelimensa tai iPadinsa avulla, olla yhteydessä internetin kautta CRM-järjestelmään. Näin hän voi nähdä suoraan asiakkaan tiedot ja kirjata muistiinpanot paikan päällä. Tämän hän tekee verkkopohjaisella Lime CRM -järjestelmällä, jota Väderstad on parhaillaan toteuttamassa. Tieto on usein tarkempaa ja laadukkaampaa, kun se voidaan kirjoittaa muistiin nopeasti.

Ratkaisu – Järjestelmästä tulee arvokas, kun sitä käytetään

Väderstadin CRM-järjestelmän tavoite on kerätä paikan päällä laadukasta dataa, mikä tehostaa prosesseja ja helpottaa päätöksentekoa organisaation kaikilla tasoilla. Pelkkä järjestelmän olemassaolo ei riitä. Käyttötekniikka ratkaisee sen, kuinka paljon hyötyä CRM-järjestelmästä on. Väderstadilla on selkeitä sääntöjä ja linjauksia sille, miten järjestelmää käytetään. Siten varmistetaan tiedon laatu. Linjaukset määrittelevät sen, mitä tietoa Lime CRM -järjestelmästä tulee löytyä ja miten tieto syötetään. Kun kaikki työntekijät työskentelevät järjestelmällisesti samalla tavalla, tieto on luotettavaa ja johdonmukaista – CRM-järjestelmä täyttää tarkoituksensa.

Haluatko saavuttaa samanlaisia tuloksia kuin Väderstad?

Ota yhteyttä

Tietoa Väderstadista

Väderstad valmistaa maailmanlaajuisesti maatalouskoneita maanmuokkaukseen, kylvöpohjamuokkaukseen ja siementen asetteluun.