Muutokset loivat uusia oivalluksia

Kun Veidekke kohtasi uusia muutoksia organisaatiossaan, esiin nousi tarve löytää parempi asianhallintajärjestelmä heidän jälkimarkkinointityötään varten. He eivät olleet täysin tyytyväisiä silloiseen, tärkeissä toiminnoissa puutteelliseen ratkaisuun, mikä vaikutti siihen, etteivät asiakkaat saaneet heille kuuluvaa palautetta. Koska asiakas- ja tapaustiedot olivat jaettuina eri IT-järjestelmiin, vaikeutui selkeän yleiskuvan saaminen tehtävistä, ja vielä vaikeampaa oli niiden seuraaminen.

Jotta uudesta järjestelmästä saataisiin toimiva, asetettiin päämäärille selkeät tavoitteet:

  • Kokonaiskuvan saaminen tiedoista: Uusi järjestelmä tulee olemaan Veidekken tulevan asianhallinnan ydin, jossa kaikki asiakas- ja projektitiedot kootaan yhteen ja samaan järjestelmään. Riippumatta siitä, oletko projektipäällikkö, huoltoteknikko vai alihankkija, oikeiden tietojen pitäisi olla käytettävissäsi.
  • Selkeät ja hallitut prosessit: Oikein tekemisen on oltava käyttäjille helppoa alusta alkaen, jotta kaikki käyttäjät voivat toimia saman rakenteen mukaisesti. Kaikkia kerättyjä materiaaleja on voitava käyttää tilastollisena perustana liiketoiminnan jatkuvaa kehittämistä ja asiakaskokemusten parantamista varten.
  • Manuaalisen hallinnon minimointi: Uusi järjestelmä pystytään integroimaan muihin IT-työkaluihin, mikä minimoi manuaalisen ja aikaa vievän hallintotyön, kuten asiakas-, projekti- ja objektitietojen tuomisen.

Veidekkelle räätälöity järjestelmä

Uutta järjestelmää etsiessään Veidekke toteutti kattavan kyselyn eri järjestelmiin ja toimittajiin liittyen, jotta tulevat käyttäjät pystyivät itse osallistumaan suunnitteluun ja sen arvioimiseen, mistä ratkaisuista he pitivät eniten. He tarvitsivat järjestelmän, joka oli suunniteltu kiinteistöalalle ja joka tarjosi muutakin kuin pelkän vakioratkaisun. Lopulta valinta kohdistui Lime CRM:ään, joka voitiin mukauttaa heidän tarpeisiinsa ja joka oli ainoa kaikki toiminnallisuuteen kohdistuneet odotukset täyttävä palveluntarjoaja.

Nykyään Lime CRM:ää käyttävät kaikki aina palveluteknikoista, koordinaattoreista ja alihankkijoista Veidekken projektipäälliköihin saakka. Välittömän yleiskatsauksen saaminen tärkeistä tiedoista helpottaa nopeaa toimintaa. Agresso on integroitu talousjärjestelmään, minimoiden työn päällekkäisyyden kahdessa eri järjestelmässä.

”Asianhallintamme laatu on nyt selvästi korkeampi kuin ennen. Nyt oikeat tiedot ovat saatavilla alusta alkaen, joten voimme pitkällä tähtäimellä käyttää Lime CRM:ssä olevia tietoja hyödyntääksemme kokemusta ennen uusia projekteja.”

Jens Ekelund Rosberg, Liiketoiminta- ja prosessipäällikkö, Veidekke

Haluatko tietää lisää Veidekken ratkaisusta?

Jatkuvan kehityksen edellytykset

Veidekke on huomannut positiivista kehitystä ja useita onnistumisia Lime CRM:n käyttöönoton jälkeen:

Enemmän järjestelmällisyyttä ja korkeampi laatu: He kokevat merkittävän eron työskentelytavassaan, joka on paljon järjestelmällisempi kuin ennen. Asianhallinnan laatu on korkeampi ja oikeat tiedot ovat valmiina alusta lähtien, mikä tarkoittaa, että he voivat pitkällä tähtäimellä käyttää Lime CRM:n tietoja hyödyntääkseen olemassa olevaa kokemusta ennen uusia projekteja.

Tehokkaampi asianhallinta: Selkeä vaikutus on tapausten nopeampi käsittely. Työntekijät saavat enemmän tukea työhönsä, ja he ovat saaneet paremmin hallintaan sen, mitä on tehtävä, kenen toimesta ja milloin. Työtilausten käsittely tapahtuu Lime Work Orderin kautta varmistaen, että toimeksiantoja voi käsitellä paitsi kollegat sisäisesti, myös alihankkijat kentällä.

Suorituskykyindikaattorien kohdennettu seuranta Business Intelligencen avulla: Lime BI:n avulla he voivat helposti seurata tärkeitä suorituskykyindikaattoreita, jotka on täytettävä asiakkaiden tyytyväisenä pitämiseksi. Visuaalisen yleiskatsauksen avulla he saavat suoraa tietoa ja näkemyksiä toiminnastaan sekä siitä, missä heidän tulisi kehittyä parantaakseen toimintaansa jatkuvasti ja voidakseen palvella asiakkaitaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Asiakaskokemus on parantunut: Asiakkaat saavat nyt jatkuvan tiedon ja päivitysten ansiosta parempaa ja nopeampaa palautetta asioidensa käsittelystä ​​- riippumatta siitä, mihin tapausprosessiin asiakas kuuluu.

Haluatko saavuttaa samanlaisia tuloksia kuin Veidekke?

Pyydä demoa

Veidekkestä

Veidekke on yksi Pohjoismaiden suurimmista rakennusyhtiöistä, jonka pääkonttori sijaitsee Oslossa. Yritys on perustettu vuonna 1936, ja tänä päivänä sille on ominaista vahva yrityskulttuuri, jossa sitoutuminen ja osallistuminen ovat tärkeä osa yrityksen menestymisen perustaa.

Lisää inspiraatiota

Kolme tapaa järkevämpään työtilausten hallitaan

Järkevämpää projektinhallintaa Fesconille

Mikä on tiketöintijärjestelmä?