Rett til informasjon om når person­opplysninger behandles

Med GDPR i Lime CRM kan du spesifisere hva formålet deres med å lagre informasjon er. For eksempel: «Vi må lagre kundeopplysninger for å kunne selge produktene våre». Hvilken type samtykke som er tilgjengelig kan enkelt konfigureres av administratorer i Lime CRM.

Rett til å bli anonymisert

På kundens anmodning kan du nu lette proceduren for at anonymisere en person og vedkommendes persondata direkte i Lime CRM.

Rett til innsyn og korrigering av opplysninger

Du må kunne gi tilgang til de opplysningene som er lagret om en spesifikk kunde når vedkommende ber om det. Med GDPR i Lime CRM kan du søke opp kunden og enkelt sende en vilkårlig link til en nettside i GDPR-portalen. Der kan kunden se over og redigere sine personopplysninger.

GDPR-portalen

I GDPR-portalen kan kunden få tilgang til alle personopplysninger som er samlet i Lime CRM, og gjøre følgende:

  1. Se sine personlige og relaterte opplysninger
  2. Redigere visse opplysninger som synkroniseres direkte med Lime CRM.
  3. Eksportere personopplysninger.

Hendelser og datainnbrudd

Ved en hendelse som omfatter personopplysninger må du informere samtlige berørte kunder i løpet av 72 timer. Med den allerede innebygde standardfunksjonaliteten for masseutsendelser i Lime CRM, kan du enkelt kontakte kunder som eventuelt er berørt av en personvernhendelse.

Kontakt oss