Bedriftsdata og kredittinformasjon utgjør i mange tilfeller knutepunktet i forretningsrelasjoner. Å kjenne kundene sine innebærer også å kjenne tallene og forutsetningene deres, både for deres og for din egen skyld. Ingen ønsker å bli utsatt for ubehagelige overraskelser og å stå igjen med en avtale og et oppgjør som ikke lever opp til forventningene, og som til slutt koster mer enn de smaker.

Vi arrangerte nylig et webinar med partnerne våre hos Creditsafe, som er eksperter på globale bedriftsdata. Nedenfor har vi oppsummert tre lærdommer vi sitter igjen med etter webinaret, som alle bedrifter bør kjenne til for å oppnå tryggere B2B-forretninger.

1. Handle forebyggende med kredittsjekk

En kredittsjekk er en god start for å bli kjent med kunden. En så enkel ting som at du forsikrer deg om at du gjør forretninger med korrekt juridisk enhet, det være seg person eller bedrift, reduserer risikoen for å bli utsatt for svindel. Creditsafe har en treffsikker ratingmodell som gir en samlet risikovurdering av bedrifter, slik at du tidlig skal kunne identifisere kredittrisikoen og gjøre tryggere forretninger. Du kan også få et innblikk i ting som betalingshistorikk, årsrapporter og pågående saker hos Foretaksregisteret, slik at du kan begynne å danne deg et bilde av kunden. All informasjonen du samler inn danner beslutningsgrunnlaget for hvordan avtalene og forretningene med bedriften skal utformes. Det er en ganske smart ting å gjøre før forretningene starter!

2. Strømlinjeformet kredittvurdering innen organisasjonen

Alle som driver med forretninger i organisasjonen sin, vet at de skal sjekke tallene og statusen til potensielle kunder. Men – med store mengder data og ulike parametere å ta hensyn til er det fare for at beslutningene gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger. Det er risikabelt, ettersom det kan føre til forvirring og flytende grenser for hva dere anser som god betalingsevne fra en kunde til en annen. Formuler derfor en felles strategi for ulike scenarier med tilhørende alternativer for betaling. I Creditsafe sin tjeneste Credittemplate kan dere sette opp maler med utvalgte kriterier for å vurdere om en kunde er godkjent for kreditt eller ikke. Et verktøy som garanterer at hele organisasjonen vurderer kundene deres på samme grunnlag, og med konsistente konklusjoner.

3. Overvåk fortløpende

Alt så bra ut da den første avtalen ble signert, og nå er forretningene i gang. Da er det lett å glemme hvor viktig det er med oppfølging. For å beholde kontrollen og ligge et skritt foran, bruker mange organisasjoner fortløpende overvåking av kundene sine. Det kan kanskje høres ut som om man driver med spionasje, men det handler i bunn og grunn om at du ønsker å fortsette å ha et godt bilde av kundenes forutsetninger. Og husk at data alltid er en ferskvare! Med fortløpende overvåking kan du fange opp tidlige faresignaler og endringer i ratingen – slik at du kan utforme det fremtidige samarbeidet på en så trygg måte som mulig for begge parter.

Alt samlet på ett sted

Fra Limes side har vi alltid samme råd: Samle all informasjon på ett sted! Med bedriftsdata og kredittvurderinger direkte i Lime CRM har du alltid et oppdatert kundebilde. Les mer om koblingen vår til Creditsafes tjenester!

Les mer