CRM handler om å jobbe aktivt for å skape gode kundeforhold, og den beste måten å gjøre dette på er å ta hjelp av et CRM-system. Avhengig av hvilken CRM-leverandør du velger, kommer prosjektet med å implementere og komme i gang med nytt CRM-systemet garantert til å variere ganske mye.

Den største forskjellen mellom Lime og andre leverandører er at vi gjør alt selv: Vi utvikler systemet. Vi innfører det sammen med dere. Vi har også vår egen support som hjelper dere når dere trenger hjelp eller har spørsmål. Men hvordan fungerer egentlig et CRM-prosjekt når dere har bestemt dere for å kjøpe Lime CRM, og hva kan du forvente deg som kunde? Selv om det ikke finnes et prosjekt som er nøyaktig lik et annet, følger våre prosjekter 5 faser. La oss beskrive hvert steg.

Steg 1. Definer behovene

Den første fasen handler om at vi sammen med deg og kollegaene dine definerer hvilke behov og problemer et CRM-prosjekt skal dekke og løse. Vi tar alltid utgangspunkt i hvordan prosessene og rutinene deres ser ut, samt hvilke utfordringer dere har.

Våre account managere stiller spørsmål og deler sine erfaringer med å implementere liknende prosjekter. Noen av behovene deres deler dere kanskje med lignende prosjekt vi har gjennomført tidligere, men det trengs ofte en eller annen form for twist på løsningen for at den skal passe perfekt til dere. Sammen finner vi frem til en smart og kostnadseffektiv løsning.

Steg 2. Utnevn en prosjektgruppe

Ved planleggingen og oppstarten av CRM-prosjektet må virksomheten din utnevne en prosjektgruppe. Prosjektgruppen er de som deretter hovedsakelig har kontakten med prosjektgruppen fra oss hos Lime.

En virkelig god prosjektgruppe er en viktig komponent for å lykkes med et CRM-prosjekt. Sørg derfor for at prosjektgruppen har representanter fra alle avdelingene og brukergruppene som kommer til å bruke systemet. Prøv å variere gruppen med ulike kompetanser og formål. For eksempel en med god teknisk forståelse, en med prosjektledererfaring, en med god prosesskunnskap og en ildsjel som er god på å engasjere resten av organisasjonen.

Steg 3. Planlegg prosjektet

Samtidig som vi definerer behovene sammen, setter vi også rammene for prosjektet når det kommer til utstrekning, tidsplan og budsjett. Når vi har blitt enige om å sette i gang, setter vi i Lime sammen vår prosjektgruppe, med prosjektledere og applikasjonskonsulenter, som støtter prosjektgruppen deres med planlegging og gjennomføring. Ingen kunder blir etterlatt for å klare seg selv! Det er vår filosofi.

Steg 4. Produser og lever prosjektet

Når CRM-prosjektet er i gang, skjer mye parallelt. For eksempel skal både superbrukerne og de «vanlige» brukerne læres opp i det nye systemet. CRM-verktøyet med tilhørende database skal også utvikles og testes. Prosjektmøter, avstemninger og dokumentasjon skjer løpende, med tett samarbeid mellom vår og din virksomhets prosjektgruppe. Til slutt er det på tide å gå live med det nye CRM-systemet.

Steg 5. Oppfølging og videreutvikling

Etter at CRM-prosjektet har gått live, følger vi alltid opp for å sikre at dere har kommet i gang med bruken. Vi har superrask og hyggelig support som kan hjelpe dere med eventuelle spørsmål fra brukerne deres. Dersom dere får nye eller endrede behov over tid, er det alltid mulig å videreutvikle og endre CRM-løsningen. Vi bruker selv Lime CRM, og vi prøver hele tiden å utvikle det for å støtte oss når vi vokser og får nye behov.

Vil du vite enda mer om hvordan vi implementerer prosjektene våre, samt fordype deg mer teknisk? Les mer her.