Hvilke utfordrende endringer møter virksomheten i dag? Hvilke krav stiller disse endringene til ledere? Og hva er den vanligste feilen ved endringsarbeid? Atferdseksperten Fredrik Husberg deler sine erfaringer, og vi lister opp hans beste tips til deg.

Fredrik Husberg har jobbet med atferdsendring i snart 15 år. Han er i utgangspunktet idrettspedagog og har en dyp interesse for atferdsvitenskap, psykologi og måten folk forandrer seg på.

Digitalisering – slik lykkes du med omstillingen

Endringer kan se veldig forskjellig ut, men digitaliseringen er kanskje den absolutt vanligste endringsprosessen akkurat nå. Fredrik har hjulpet mange virksomheter på deres digitale reise og mener at utfordringen ofte ligger i det fragmenterte formålet.

«Mange arbeider med digitalisering for å øke kundetilfredsheten og for å effektivisere internett. Det kan resultere i uklare forventninger og medarbeidere som ikke er med på de nye måtene å arbeide på.»

Ifølge en rapport fra Forrester står atferd og prosesser for hele 85 % av utfordringene som organisasjoner møter på når nye digitale verktøy skal innføres.  Programvaren kommer ofte på plass ganske smertefritt ettersom mange leverandører er dyktige på det teknologiske, men når det kommer til bruken og holdninger kan organisasjonen plutselig stå alene overfor en mye vanskeligere oppgave. Hvordan sørger man for at digitaliseringsprosessen ikke stopper ved selve programvaren?

Fredriks tips er å tidlig bestemme hvilke atferdsendringer de nye, digitale arbeidsmetodene krever og prioritere arbeidet med disse.

«Sørg for å definere hvilken atferd som trengs internt og hvilken atferd som trengs ut mot kunden. Gjør det allerede fra begynnelsen av, og arbeid deretter med de ulike sporene parallelt. Da blir det en raskere og bedre omstilling.»

Fredriks 5 tips for vellykket change management

1. Tenk atferd fra begynnelsen

Ved en endring er det enkelt å sette seg fast i strukturer, prosesser og hvordan man skal organisere seg. Atferdsendringene havner i bakgrunnen (eller, i verste fall, glemmes helt bort) og håndteres ad hoc når det oppstår problemer. Det skaper kostbare forsinkelser i endringsprosessen som ingen tjener på.

2. Ikke glem medarbeiderne

«Alle skal med» høres kanskje klisjeaktig ut, men er en kritisk suksessfaktor ved atferdsendringer. Mange virksomheter involverer lederne tidlig, men slipper medarbeiderne inn altfor sent. Akkurat som med prosessfokuset (punkt 1) skaper dette en mye mer langvarig prosess enn det som var planlagt og nødvendig.

3. Se endring som noe konstant

Som leder er det viktig å se endring som stadig pågående: Endring er noe du må jobbe med hele tiden og ha tålmodighet med. Denne innstillingen påvirker medarbeidernes syn på endring og skaper utholdenhet. Gå bort fra mantraer som «det blir bedre etter jul» og arbeid i stedet aktivt for å utvikle virksomheten sammen.

4. Coach fra banen – ikke tribunen

Vellykkede atferdsendringer krever nærvær. Du som leder må coache medarbeiderne og oppleve atferden på nært hold, akkurat som trenere gjør innen idretten. Det går ikke å sitte på tribunen; du må være på banen!

5. Gjør endringen konkret og nærværende

For å skape handlingskraft og resultater må endringen brytes ned. Jobb med kortsiktige mål slik at medarbeiderne føler at det skjer noe her og nå. Dersom alle opplever at endringen skjer først om X måneder eller år, kan man risikere at medarbeidere (og ledere) blir passive.

Vil du vite mer?

Selv om vi på Lime har blant markedets mest brukervennlige system, handler også CRM i stor grad om å endre atferd og prosesser.

Nettopp derfor tar vi et helhetlig grep rundt CRM og tilbyr også hjelp med å endre medarbeidernes adferd. Dersom du vil snakke om «change management», virksomhetskultur, lederskap, holdning og adferd er du velkommen å ta kontakt med oss på Lime Intenz så forteller vi mer!