På jakt etter en bedre løsning

For Älvsbyhus ble det klart at deres gamle CRM-system ikke levde opp til deres behov da det viste seg at brukergraden til de ansatte var lavere enn 50%. Det var vanskelig å få en god oversikt over systemet, og de var ikke fornøyd med hvordan prosessene ble håndtert. Leads falt mellom stolene og kundeoppfølgingen kunne ha vært bedre. Dette resulterte i at noen av prosessene ble håndtert uavhengig, utenfor CRM-systemet.

Älvsbyhus bestemte seg for å lete etter en ny løsning. Det nye CRM-systemet måtte oppfylle disse kravene:

  • Oversikt: Det nye systemet måtte være oversiktlig, slik at riktig informasjon ble tilgjengelig for riktig person.
  • Tilpasningsbart: Systemet måtte være tilpasningsbart, med mulighet til å gjøre endringer selv.
  • Integrasjoner og automatiseringer: Det måtte være mulig å lage integrasjoner med produksjons- og ERP-systemene deres, samt gi muligheter for å automatisere prosessene som påvirker nysalg; bestilling og tilvalg, datainnhold og prissetting.
  • Øke brukergraden: Et mål og absolutt krav var at det nye systemet skulle øke brukergraden, slik at det faktisk ble tatt i bruk.

“Det er et genialt system for å kunne vise den informasjonen du ønsker å se, hvilke kolonner er som er viktige, hvordan du ønsker å filtrere, eller om du ønsker å flytte utvalget mellom ulike typer funksjoner. Det er nettopp dette jeg liker veldig godt i Lime CRM. Det er veldig fleksibelt.”

Peter Joki, CIO, Älvsbyhus

Vil du vite mer om Älvsbyhus sin løsning?

Et system som faktisk brukes

Når Älvsbyhus konkluderte med at de hadde behov for forandring, gjorde de en omfattende undersøkelse av hvilke alternativer som kunne erstatte deres daværende løsning. Valget til slutt falt på Lime CRM, som ga dem mulighet til å skreddersy systemet etter Älvsbyhus virksomhet og kravene de stilte.

Opplevelsen av implenteringen har vært positiv og Älvsbyhus har vært i stand til å få en komplett løsning for sin kunde-, prosjekt- og forretningshåndtering.

Brukergraden har nå gått fra 50% til 90%, og Lime CRM har blitt en selvfølgelig del av det daglige arbeidet. Lime brukes av rundt 80 brukere fra avdelinger som salg, markedsføring, IT og resepsjonistene ved alle kontor. Ved å tildele ansatte forskjellige typer tilgang, får hver bruker tilgang til informasjon og funksjoner som er viktige for deres spesifikke rolle og avdeling. For eksempel kan markedsavdelingen dra nytte av utsendelser og maler i Lime Newsletter, noe som har bidratt til enklere kundekommunikasjon. Peter Joki ved Älvsbyhus har lagt merke til at det har blitt en helt annen måte å tenke og snakke på blant brukerne, der selgerne nå snakker om leads og oppfølging på et helt annet nivå enn før.

Høyere kvalitet og større kontroll over flyten

Siden Älvsbyhus byttet til Lime CRM, har de målt følgende resultater:

  • Høyere kvalitet på bestillingene Älvsbyhus mener at kvaliteten på bestillingsdokumentasjonen som skal behandles er blitt høyere. Færre spørsmålstegn oppstår internt, og riktig informasjon er tilgjengelig fra begynnelsen.
  • Større kontroll over flyten: Det har blitt lettere å finne informasjon om kunde-, prosjekt- og avtalehåndtering. Ved å automatisere forskjellige prosesser som påvirker reisen fra bestilling til byggekontrakt, har arbeidsflyten blitt mer effektiv.
  • Manuelle prosesser er minimert: Lime CRM er integrert med deres produksjonssystemer og ERP-systemer, noe som har resultert i eliminering av flere manuelle prosesser.
  • Bedre kundeadministrasjon: Håndteringen av kunder har økt, der leads ikke lenger faller mellom stolene og hvor kundene blir ivaretatt på en bedre måte.

Vil du oppnå samme resultat som Älvsbyhus?

Bestill en demo

Om Älvsbyhus

Siden årtusenskiftet har Älvsbyhus vært den største leverandøren av eneboliger i Sverige. Deres forretningskonsept er å selge hus av høy kvalitet til markedets beste pris og har levert mer enn 43 000 hus til kunder i Sverige, Finland og Norge fra sine fabrikker i Sverige og Finland