Utfordring

Selskapet hadde i lengre tid basert salg og oppfølging på excel-ark og notater, og innså i 2011 at et CRM-system måtte på plass. Etter litt undersøkelse falt valget på Lime Easy med oppstart januar 2012. Det var et løft å endelig få god oversikt over kunder, tilbud og oppfølging.

Etter en periode ønsket vi likevel å få mer ut av CRM-systemet. Vi ville videreutvikle både oss og systemet og få en bedre utnyttelse. Vi hadde et mål om at bruken ikke bare var begrenset til salgsavdelingen, men at hele firmaet skulle benytte systemet – prosjektledere inkludert.

I 2016 kontaktet vi tre leverandører. Etter en optimistisk gjennomgang og behovsanalyse med alle leverandørene, opplevde vi likevel at det sviktet på flere punkter i forhold til våre behov. De som kom nærmest å tilfedsstille vårt behov var Lime. Disse kjente vi dessuten fra før, og vi visste at servicen var særdeles god.

Vi oppgraderte derfor til Lime CRM i 2016.

"Lime CRM har bidratt til å gi meg en tryggere og mer effektiv arbeidsdag. Systemet sikrer god arbeidsflyt – og har fjernet mange av mine tidligere frustrasjoner."

Egil Thorsrud, Salgsingeniør, Demanor

Vil du vite mer om Demanor sin løsning?

Løsning & Resultat

Vårt Lime CRM har integrasjon mot Visma – og systemet har sørget for effektivisering og forenkling av arbeidsrutinene våre. Vi kan nå fokusere fullt ut på de tingene som gir gevinst – og har fjernet unødvendige irritasjonsmomenter. Vi har orden på kundene våre, og brukervennligheten bidrar til lojale brukere av systemet.

Og ikke minst er supporten fra Lime helt utmerket. Vi er strålende fornøyde.

Vil du oppnå samme resultat som Demanor?

Bestill en demo

Om demanor

Demanor er en ledende norsk utvikler av smarte og solide løfteløsninger for industrien. Demanors erfaring og kompetanse i kombinasjon med kvalitetsprodukter fra Demag gir deres kunder trygghet på mange nivåer.