Et "must-win battle"

Skanderborg Forsyning manglet en enhetlig prosess for håndtering av henvendelser fra kunder og samarbeidspartnere. Dette resulterte i at de mistet mange henvendelser og fikk en feilaktig oversikt over kommunikasjonen med interessentene.

Forsyningsselskapet jobber nå med en strategi som er enormt viktig i videreutviklingen deres. Skanderborg Forsyning har en kamp de absolutt må vinne – en “must-win battle”: Firmaet skal gå fra å bare være et forsyningsselskap til å også være en ekte servicevirksomhet. Det er ingen tvil om at medarbeiderne er serviceorienterte. Men for at de ansatte skal kunne gi den beste servicen, må de også ha de riktige redskapene. De må med andre ord ha solide verktøy.

"Konsulentene fra Lime har blant annet implementert det nye systemet. Det har vært et utrolig behagelig samarbeid. Hele prosessen generelt, fra implementering til tilpasning har vært utrolig god."

Katrine Ringgaard Jørgensen, Teamleder - Stab & Utvikling, Skanderborg Forsyning

Vil du vite mer om Skanderborg Forsyning sin løsning?

Brukervennlighet har høy prioritet

Brukervennligheten til Lime CRM var den avgjørende årsaken til at Skanderborg Forsyning valgte dette systemet. I tillegg til Lime CRM, hadde forsyningsselskapet fem til seks andre leverandører de vurderte, og de hadde fått gode anbefalinger om et annet, velkjent bransjesystem.

Bedriften valgte likevel Lime CRM, da de så at Lime kunne dekke deres spesifikke behov, og i tillegg tilby brukervennlighet med et intuitivt oppsett. Nå har forsyningsselskapet brukt Limes CRM-løsning siden november 2017, og har i dag 30 medarbeidere som benytter Lime daglig.

  • Henvendelser havner hos riktig person raskere.
  • Drag-and-drop-funksjoner og enkle integrasjoner med Outlook.
  • Medarbeiderne setter spesielt pris på brukervennligheten.
  • En mer strømlinjet prosess for å jobbe på tvers av systemer.
  • Oppbyggingen er intuitiv, noe som gjør systemet enkelt og raskt å sette opp.
  • Bedre oversikt over den interne kommunikasjonen i selskapet.
  • Bedre kunnskap om de interne fagområdene og avdelingene.

Kortere responstid og økt forståelse

De mest merkbare resultatene og det viktigste for Skanderborg Forsyning som virksomhet, er at langt færre henvendelser forsvinner i den daglige kommunikasjonen. Samtidig, kan de også lettere forutsi hvordan arbeidstrykket vil være når det er sesongavvik. De kan lettere redusere responstider på de henvendelsene det er mulig, og i dag har de betydelig mer system og struktur over fremgangsmåtene sine.

De har også styrket oversiktsbildet, spesielt internt i bedriften. Blant annet, har medarbeiderne blitt langt bedre til å se og forstå hverandres fagområder. Det har vært en positiv overraskelse for det jyske forsyningsselskapet, og det var opprinnelig ikke noe de tenkte over da de valgte Lime. Men i dag blir det sett på som en stor tilleggsgevinst.

Vil du oppnå samme resultat som Skanderborg Forsyning?

Bestill en demo

Om Skanderborg Forsyning

Skanderborg Forsyning ble etablert i januar i 2010 og er et forsyningsselskap. Virksomheden står for drift og anlegg av de tidligere offentlig vann- og avløpsforsyningene i Skanderborg kommune i Danmark. Skanderborg Forsyning jobber med klimainnovasjon, klimasikring og klimaprosjekter. De er derfor i daglig kontakt med mange partnere og interessenter, i tillegg til innbyggere i Skanderborg kommune.