Rett til å begrense eller protestere mot behandling

Denne retten innebærer at en bruker trenger kundens samtykke til å lagre og behandle kundens opplysninger, til å sende nyhetsbrev, og til å behandle informasjonen på andre måter.

I Lime CRM vil brukeren ha mulighet til å spesifisere formålet med behandlingen av opplysninger (som at kundens informasjon må lagres for at det er mulig å selge kontortilbehør). Dette gjøres i fanen “Samtykker” som er tilknyttet personen. Hvilke samtykketyper som er tilgjengelige kan enkelt konfigureres av administratorer direkte i Lime CRM via fanen “Samtykketype”.

Samtykkene vil da være synlige for kunden via GDPR-portalen hvis brukeren gir dem tilgang til personopplysningene.

Rett til tilgang

Denne retten går ut på at brukeren må gjøre kundens personopplysninger tilgjengelige for ham eller henne ved forespørsel.

I Lime CRM kan brukeren søke etter en kunde og klikke på en lenke for å sende en midlertidig lenke til en nettportal der kunden får tilgang til og kan endre personopplysninger som lagres i Lime CRM.

Hvilke personopplysninger som vises og kan endres av kunden via portalen, kan konfigureres for å tilpasses de individuelle behovene.

Rett til å få rettet på informasjon

Kunden har rett til å få rettet sine personopplysninger.

I Lime CRM har kunden mulighet til å rette personopplysninger på en enkel måte via GDPR-portalen som beskrevet tidligere.Det er selvfølgelig også mulig for brukeren å endre opplysningene direkte i Lime CRM ved forespørsel om dette.

Rett til dataportabilitet

Kunden skal ha mulighet til å be om en kopi av personopplysningene som lagres av brukeren.

I Lime CRM kan kunden enkelt eksportere opplysningene sine via GDPR-portalen ved å klikke på én eller to knapper for Excel eller JSON. Opplysningene som eksporteres til Excel og JSON-formater er den samme informasjonen som kunden ser i portalen og som kan konfigureres av administratorer.

Hendelser og datainnbrudd

Et annet krav som spesifiseres i Personvernforodningen er at hvis et datainnbrudd skulle finne sted, må organisasjonen melde fra til berørte kunder innen 72 timer.

I Lime CRM vil den innebygde standardfunksjonaliteten hjelpe brukeren med gode filtrerings- og søkefunksjoner hvis et datainnbrudd skulle finne sted. Når de riktige personene som er berørt av et datainnbrudd identifiseres, kan brukeren enkelt bruke den samlede e-post-funksjonen i Lime CRM for å raskt ta kontakt med berørte personer.

Rett til å glemmes

Personer har rett til å få sine opplysninger fjernet fra deres arkiver.

Funksjonene for å anonymisere og/eller slette en person er tilgjengelige via lenkene i Lime CRM. Lenkene kan beskyttes slik at kun brukere med gyldig tilgang kan se dem.

GDPR-portalen

GDPR-portalen er stedet der kunden får tilgang til personopplysningene som er lagret i Lime CRM, og de kan utføre følgende handlinger:

1. Få tilgang til personopplysninger. Hvilke personopplysninger som vises via portalen kan konfigureres for å passe Lime CRM-konfigurasjonen.
2. Endre personopplysninger. Personer kan få mulighet til å endre sine personopplysninger. Når kunden endrer og lagrer opplysningene, oppdateres disse direkte i Lime CRM.
3. Eksportere personopplysninger. Personopplysningene kan eksporteres i Excel- eller JSON-format av kunden, noe som forenkler overføringen til andre leverandører (se Rett til dataportabilitet nedenfor).

Prinsessekake med teksten We made it! GDPR 2018

Vil du vite mer om GDPR og Lime CRM?

Kontakt oss Test gratis