Produktsikkerhet

Tillatelser

Forskjellige typer tillatelse til datahåndtering kan finjusteres ned til den minste detalj, takket vært muligheten for grupper, tilgangsregler og dynamisk tilgangskontroll på objektnivå.

Transportsikkerhet

All data som sendes til og fra Lime CRM er kryptert med 256-bits AES-kryptering. Alle endpoints aksepterer kun tilkoblinger over TLS, og vi bruker kun krypteringsalgoritmer som er dokumentert sikre.

Passord

Alle passord, API-nøkler og lignende sensitiv data, lagres i kryptert form.

Installasjonsmedia

All software som må installeres lokalt er digitalt signert med vårt kodesigneringssertifikat for å unngå manipulasjon.

Produktutvikling

Våre utviklere gjennomgår løpende sikkerhetskursing og tar hensyn til for eksempel OWASP Top 10 når de utvikler Lime CRM. Sikkerhetskritisk kode granskes alltid av minst to utviklere.

Skysikkerhet

Det som står nedenfor gjelder om du abonnerer på vår skytjeneste.

Datahåndtering

Våre tjenester leveres fra Amazon Web Services (AWS) EU-baserte datasenter i Irland. Det er også her dataene dine lagres.

Sikkerhetskopiering

All data sikkerhetskopieres hver dag, og sikkerhetskopier lagres i 365 dager.

Lagring

All data, inklusive sikkerhetskopier, lagres i kryptert form, selv når maskinen er slått av. Data lagres i separate databaser for hver enkelt kunde, med tilgangskontroll for å sikre at din informasjon ikke kommer på avveie.

Tilgang

Tilgang til kunders data gis kun til medarbeidere som trenger tilgangen for å gjøre jobben sin, f.eks. support, og vi ber alltid om lov først.

Overvåkning

Vi overvåker konstant alle driftsmiljøer for å oppdage og forebygge både drifts- og sikkerhetsbrister. Om en brist skulle oppstå har vi godt dokumenterte rutiner angående håndteringen og framtidig forebygging av disse.

Sikkerhetstester

Vi søker kontinuerlig etter sårbarheter i våre miljøer ved hjelp av sikkerhetsverktøy. Sikkerhetstesting av produkter og miljøer gjennomføres omtrent en gang per år.

Annet

Kursing

Alle medarbeidere gjennomgår obligatoriske sikkerhetskurs hvert år.

Sikkerhetsrammeverk

Vi søker kontinuerlig etter sårbarheter i våre miljøer ved hjelp av sikkerhetsverktøy. Sikkerhetstesting av produkter og miljøer gjennomføres omtrent en gang per år.

Personvern

Alle våre medarbeidere har godkjent en personvernavtale som dekker arbeid med kundedata i forbindelse med ansettelsesforholdet.

Lime Security Announcements

Hvis du ønsker å motta fremtidige oppdateringer om sikkerhet i Lime CRM, kan du melde deg på vårt nyhetsbrev her

Har du spørsmål?

Om du har sikkerhetsrelaterte spørsmål, eller om du har oppdaget en sikkerhetsrisiko i forbindelse med noen av våre produkter, ta kontakt med vårt supportteam på support@lime.tech.

Privacy statement