Produktsikkerhet

Rettigheter

Tilgang til visse funksjoner kan settes for hver bruker i Lime Go via brukerens profilinnstillinger.

Transportsikkerhet

All data som sendes til og fra Lime Go er kryptert med 256-bit AES-kryptering. Alle endepunkter aksepterer kun tilkoblinger via TLS, og vi bruker kun anerkjente sikre krypteringsalgoritmer.

Passord

Vi lagrer ikke passord i det hele tatt, kun en identifiserende hash som er uleselig. Hashen brukes for å sjekke om passordet brukeren har tastet inn er korrekt.

Produktutvikling

Utviklerne våre gjennomgår fortløpende sikkerhetsopplæring, og tar hensyn til for eksempel OWASP Top 10 i utviklingen av Lime Go. Sikkerhetskritisk kode dobbeltsjekkes alltid av minst én annen utvikler.

Skysikkerhet

Databehandling

Tjenestene våre leveres fra Amazon Web Services (AWS) EU-baserte datasenter i Irland. Det er også der dataene dine lagres.

Sikkerhetskopiering

All data sikkerhetskopieres hvert døgn, og sikkerhetskopier lagres i 30 dager.

Lagring

All data, inkludert sikkerhetskopier, lagres i kryptert form selv når de er i hvile. Vi har utallige kontroller for å sikre at dataene dine ikke kommer på avveie.

Tilgang

Tilgang til kunders data gis kun til autoriserte ansatte som trenger det for å gjøre jobben sin (f.eks. til kundestøtte), og vi ber alltid om lov først.

Overvåking

Vi overvåker hele tiden alle driftsmiljøer for å oppdage og forebygge både operasjonelle og sikkerhetsmessige hendelser. Dersom en hendelse likevel skulle oppstå, har vi godt dokumenterte rutiner for hvordan disse skal håndteres og forebygges i fremtiden.

Annet

Opplæring

Alle ansatte gjennomgår obligatorisk sikkerhetsopplæring hvert år.

Sikkerhetsrammeverk

På Lime har vi et gjennomarbeidet og tydelig rammeverk for informasjonssikkerhet, med retningslinjer, praktiske rutiner og regelmessig oppfølging og forbedring.

Fortrolighet

Alle våre ansatte har, i forbindelse med ansettelsen, godkjent en fortrolighetsavtale som dekker arbeid med kundedata.

Lurer du på noe?

Hvis du har spørsmål knyttet til sikkerhet eller har funnet en sikkerhetsrisiko i noen av produktene våre, ta kontakt med supportteamet på support@lime.tech.

Privacy Statement