Anpassat till olika flikar

Tillägget Sales Board är framtaget för att passa olika flikar i Lime CRM. Exempelvis kan det användas på affärsfliken för att visa vunna och förlorade affärer, för hela företaget eller för en specifik säljare. På samma sätt kan Sales Board visa till exempel projekt, projektaktiviteter och förbättringspunkter.

Filtrering och urval

Sales board använder sig av snabbfiltrering med hjälp av sökningar och urval. Alltså kan tillägget uppdateras för att visa den aktiva listvyn. Om ett filter är aktivt visas en liten varningstriangel i listan. Genom att klicka på ett kort i Sales Board kan du öppna den aktuella posten.

Kontakta oss