Överblicka värdet

Tillägget Sales Pipe summerar det totala värdet av affärer i respektive steg av er säljprocess med ett horisontellt stapeldiagram.

  • Växla mellan er totala pipeline och din egen
  • Staplarna för varje steg visar en procentsats av det totala värdet i förhållande till varandra.
  • Klicka på en stapel för att visa information om affärer i det specifika steget.
Kontakta oss