I denna artikel tittar vi närmare på tre områden där fastighetsaktörer har chans att vässa sitt erbjudande och förebygga en potentiellt skenande vakansgrad. Förändring kommer nämligen vara en kritisk pusselbit för vem som kan konkurrera om framtidens hyresgäst när pandemin i stor utsträckning visat att produktivitet upprätthålls lika väl vid köksbordet som i moderna lokaler.

Visserligen menar experter att Covid-19 inte har orsakat några nya trender, snarare skyndat på vad som sedan länge varit på gång. Oavsett står många företagsledare just nu i valet och kvalet huruvida förlängda kontorskontrakt är rätt väg när slentrianmässig dag-förvaring av vuxna känns som en alltmer absurd idé.

Partnerskap och individuellt anpassade avtal

Vad innebär distansarbete för kontorslokalen på sikt? Vissa vill göra gällande att framtiden är helt remote. Inte utan grund såklart; Spotify med flera sände svallvågor genom företagsvärlden när de tidigt på bollen lovade permanent flexibilitet för sina ”bandmedlemmar”.

En faktor som talar för kontorets överlevnad, är dess identitetsbärande egenskaper. Många företagsledare har förstått att renodla den fysiska samlingsplatsen som ett flaggskepp för verksamhetens kultur. Fastighetsbolag som hajat att lägga krut på en nära dialog och relation med sin kund är på rätt spår. Genom att finnas där som en aktiv partner kan såväl lokaler som avtal utformas utifrån hyresgästens identitet och verksamhet.

Det ställer såklart krav på insikt. Hur många personer rör sig faktiskt i lokalerna och vilka dagar? Kan ytorna skalas upp och skalas ner utifrån säsong? Man kan tänka sig att en service-inriktad lokalägare proaktivt hjälper kunden identifiera behoven för kommande halvår och skräddarsyr avtal därefter. Allt fler prognosverktyg baserat på AI och BI poppar upp, men glöm inte att det är data som lägger grunden. Det är alltså hög tid för fastighetsbolag att implementera en systematisk, säker och långsiktig strategi för att förvalta kunddata.

Delning och samverkan

Ett annat sätt att göra såväl kontorslokalen som bostaden mer attraktiva är att snegla på begreppet delningsekonomi. I allt högre utsträckning dyker koncept för co-working/living och dynamiska mötesplatser upp. En slutsats är att fastighetsbolagen, än mer än förr, bör optimera vilka som delar en yta för att dra största möjliga nytta av platsen.

Vi ser redan exempel på hur detta prövas framgångsrikt i flera projekt, till exempel co-living bostäder med gemensamma bilpooler, eller förskolor och äldreboenden i samma hus. Även kontorslokalen har mycket att tjäna på att anamma liknande tänk, särskilt framöver när ytorna i lägre grad kommer vara statiskt bemannade. Det öppnar upp för möjligheter att samsas fler om en plats. Om det görs med lite finess finns allt att vinna.

Även här kommer data spela en stor roll för vem som kan erbjuda delningstjänster framgångsrikt. Många drar sig för att prova liknande modeller med anledning att man känner sig osäker på organisationens förutsättningar, varför vissa kommer få svårt att hänga med i utvecklingen.

Multifunktionella hem

Det kan vara intressant att se till likheter mellan uthyrning av lokaler och den av bostäder. Det behöver knappast broderas ut närmare, men i och med att gränsen mellan hem och kontor luckrats upp förväntar vi oss också mer av den privata bostaden.

När vi spenderar mer tid hemma måste också tillhörande service matcha våra behov. Det gäller såklart direkt uppenbara saker som snabbt internet och bra ventilation, men även lite mer sofistikerad teknik som dygnsrytmsbelysning och städrobotar ligger högt på önskelistan när vi optimerar våra hem. Tillgång till natur, ytor och frisk luft har också seglat upp som en stark trivselfaktor. För hyresvärden kan det alltså vara smart att bjussa på gemensamma terasser, grupprum och tjänster som boostar upplevelsen av hemmet.

Det är inte konstigt att fastighetsbolag upplever ett ökat tryck på supportavdelningen eftersom hemmajobbaren nu nyttjar sina bostäder på ett nytt sätt. För att möta tempot kombinerar många automatisering av rutinärenden och självservice där hyresgästen kan hålla sig uppdaterad. När resten av samhället går mot en ”on-demand”-filosofi kommer hyresgästen inte nöja sig med långa väntetider.

Sammanfattningsvis

Framtiden anländer ibland lite snabbare än vi föreställer oss. För både kommersiella och kommunala fastighetsbolag gäller att agera på det nya normala för att fortsätta vara attraktiva på marknader. Delning och samarbete är nycklar för framgång, liksom individanpassning och smart användande av data.