Att anställa rätt personer är nyckeln till ditt företags framgång. Det är precis lika viktigt som att hantera resurser, hitta nya leads och generera försäljning. För gissa vem som är ansvariga för ditt företags tillväxt? Just det – dina anställda. Bra personal kan få ett dåligt företag att blomstra, precis som fel personal kan få ett bra företag att vissna.

Men hur kan du hitta personal som gör att ditt företag växer? Och hur kan du se till att de är motiverade och lojala i flera år? Följ den här guiden för att hitta rätt personal för just ditt företag.

Lär känna din målgrupp

Det är viktigt att veta vad det är folk söker hos en arbetsgivare och vilka aspekterna av ett företag som avgör om en person söker en ledig tjänst eller ej. Givetvis är lön och förmåner viktigt. Men man ska inte underskatta vikten av mjuka värden eftersom de kan vara en stark bidragande orsak till att man väljer att tacka ja till ett jobb framför ett annat.

Jobbkandidater letar efter arbetsgivare som erbjuder sina anställda en sund balans mellan arbetsliv och privatliv. Ingen gillar att behöva offra sin fritid med familj och vänner för att jobba över sent in på kvällarna. Acceptera att detta är en mycket viktig aspekt och visa att du bryr dig om dina anställdas hälsa och erbjud välbefinnande i form av flexibilitet.

Odla dina chanser till tillväxt. Jobbkandidater vill se en möjlighet att kunna göra karriär inom företaget. Det är ovanligt att folk söker en tjänst med avsikten att stanna på samma tjänst för alltid. Visa vilka olika karriärmöjligheter som finns för att de ska få en konkret uppfattning om vad de har för chanser och alternativ. Alla behöver något att sträva efter.

Attrahera rätt personer

Att rekrytera drömkandidaten börjar redan i jobbannonsen. Beskriv tjänsten så precist som möjligt. Försök inte få tjänsten att låta som något den faktiskt inte är. I det här stadiet vill du fånga uppmärksamheten hos de som troligtvis skulle kunna passa för tjänsten. Försök att låta personlig så att folk känner samhörighet och blir intresserade. Ett tips är att involvera kollegorna på avdelningen att utforma jobbannonsen tillsammans med HR, för att få till en personlig touch.

Glöm inte att ha företagskulturen som själva kärnan i anställningsprocessen. Försök att betona företagets värdegrunder för att attrahera personer som delar era värderingar. Det är mera sannolikt att jobbkandidater som kan identifiera sig med er företagskultur söker tjänsten, än de som inte kan det. Detta kommer att spara både tid och pengar.

Öppna upp för tvåvägskommunikation

Se till att du lär känna alla kandidater ordentligt. Ta reda på vem de är, vad som motiverade dem till att söka tjänsten och vilka ambitioner de har för framtiden. På så vis kan du ta reda på om ni är på samma bana när det gäller deras karriärplaner.

Låt även kandidaten lära känna dig, företaget och de framtida kollegorna. Ge dem tillräckligt med utrymme under intervjun och låt dem även intervjua dig. Det är viktigt för dem att ta reda på vilka ni som företag är och om ni borde bli en del av deras karriär.

Du vill att dina anställda ska känna sig motiverade eftersom de hjälper till att bygga företaget och ser till att det växer. Det betyder att du måste vara ärlig och transparent när ni diskuterar deras framtida roll och ansvarsområden, så att kandidaten känner att hen får det som utlovats. Annars är det troligt att de känner sig missnöjda och omotiverade, vilket gör att de lämnar företaget inom kort.

Investera i onboarding

Forskning visar att 70 procent av anställda sannolikt kommer att stanna längre än tre år om de har haft en bra onboarding-upplevelse. Däremot är en tiondel redo att lämna företaget på grund av en dålig upplevelse. Dessa siffror understryker verkligen vikten av ett bra onboarding-program.

Under onboardingen får de nyanställda lära känna företaget, er kultur och era värdegrunder. Det är ett perfekt tillfälle för dem att ta reda på om förväntningarna motsvarar verkligheten. De får möjlighet att lära sig om sin nya roll och vad som förväntas av dem. Det hjälper dem att få en bild av deras framtid inom företaget, vilket kan vara svårt att få bara genom intervjuer.

Sist men inte minst så blir de anställda mera engagerade i företaget genom onboardingen. Sannolikheten att anställda som känner att de är involverade i företaget stannar är nio gånger högre än de som känner sig utanför. En bra onboarding-process är nyckeln till att få anställda att stanna på längre sikt.

Värna om dina anställdas fulla potential

När onboarding-processen för dina nyanställda är avslutad behöver du ta reda på vad det är som driver dem till att nå deras fulla potential. Gör detta genom att visa att du litar på dina anställda genom att ge dem tillräckligt mycket ansvar. Stöd deras yrkesmässiga utveckling genom att de dem uppgifter och projekt som ligger på gränsen av deras comfort zones. Detta ger dem en chans att växa, vilket i sin tur väcker lust och intresse.

Se till att de förstår att man lär sig och växer av sina misstag och det är något som hör till. Öva på att acceptera misslyckanden eftersom våra viktigaste lärdomar ofta kommer från bakslag. Detta leder till modiga anställda som inte är rädda för att dela med sig av sina djärva idéer och innovativa sidor. En förlåtande företagskultur är nödvändig för långvariga yrkesmässiga relationer.

Nyckelpunkter:

  • Ta reda på vilka aspekter de jobbsökanden värderar hos en arbetsgivare
  • Var ärlig och transparent under hela rekryteringsprocessen
  • Lär känna kandidaterna ordentligt och låt dem lära känna dig
  • Underskatta inte vikten av en bra onboarding
  • Visa dina anställda att du stöder och uppmuntrar en orädd och öppen inställning