Bas för administration, service och rådgivning

KFO behövde en samlad bild av alla anslutna arbetsgivare och ett bra sätt att få en helhetsbild över medlemmarna.

Man önskade ett enda medlemssystem som kunde användas av alla, oavsett position på företaget, för att hantera administration, service och rådgivning till medlemmarna. Dessutom skulle systemet följa organisationens arbetsflöden och processer för att underlätta för medarbetarna.

”Lime CRM ger både översikt och mycket information på samma gång och Lime Technologies har verkligen stöttat oss i att bli en bra engagerad kund.”

Lena Widman, VD, Athene Services (en del av KFO)

Vill du veta mer om KFOs lösning?

Kärnan i verksamheten

Lime CRM är kärnan i KFOs verksamhet. Med all medlemsdata samlat i ett och samma system får alla i organisationen en helhetsbild. På så vis kan KFO bemöta sina medlemmar än mer professionellt och ge bättre medlemsservice. Systemet följer organisationens arbetsflöden och processer, och genomtänkta checklistor underlättar för medarbetarna att göra rätt. Lime CRM fungerar både som ett kundvårdssystem och ett ärende- och dokumenthanteringssystem.

  • All information samlat på ett ställe – åtkomligt för alla och enkelt att följa upp.
  • Med hjälp av kopplingen till webbplattformen Episerver kan KFO ge medlemmarna bra information. När medlemmarna loggar in på webben får de information om just deras kollektivavtal, och tillgång till de blanketter och checklistor som de behöver i sin roll som arbetsgivare.
  • Med hjälp av kopplingen till utskicksmotorn Mandrill har det blivit enklare att ge medlemmarna rätt budskap, vid rätt tillfälle. Det har bland annat medfört ökat antal deltagare vid utbildningar och andra arrangemang.

Vill du uppnå samma resultat som KFO?

Boka en demo

Om KFO

KFO är arbetsgivarföreningen för kooperativa och idéburna företag och organisationer. KFOs medlemmar är både små och stora verksamheter inom många olika branscher, till exempel personlig assistans, handel, förskola, skola och tjänsteföretag. Den gemensamma nämnaren för deras medlemmar är viljan att svara upp mot ett behov och viljan att göra skillnad. Inflytande och demokrati är viktiga ledord, liksom att vinster återinvesteras i verksamheten eller på annat sätt kommer medlemmar, kunder och brukare till godo.