Tidskrävande arbetssätt innan CRM

Handelskammarens medlemmar, kunder, prospekt och events hanterades tidigare helt och hållet i ekonomisystemet, i olika Excellistor och i Outlook. Det fanns inga gemensamma rutiner för hur man hanterade kunder, förfrågningar, projekt eller marknadsföring, vilket inte bara var tidskrävande utan också gjorde det svårt att få en överblick över vad som var på gång. Detta låg också till grund för att marknadsarbetet med målgruppsanalys och segmentering inför exempelvis ett event kunde bli ineffektivt.

Det naturliga informationsnavet

Med Lime CRM har Tysk-Svenska Handelskammaren skapat sig ett användarvänligt informationsnav där allt finns samlat. Alla 50 anställda jobbar i ett gemensamt system, oavsett roll på företaget.

Med en koppling till ekonomisystemet, en till medlemstorget på webben och en till marknadsföringsverktyget APSIS har man effektiviserat sin vardag och kan ge bättre och snabbare service till sina medlemmar.

”Lime CRM utgör ett användarvänligt informationsnav, där all väsentlig information finns samlad. På ett klick får medarbetaren en överblick över om företaget är medlem, kontaktpersoner, roller, pågående ärenden, dialoger och marknadsaktiviteter.”

Malin Johansson, Kommunikationschef, Tysk-Svenska Handelskammaren

Vill du veta mer om Tysk-Svenska Handelskammarens lösning?

Ökat medlemsengagemang

Sedan man aktivt började arbeta med Lime CRM har handelskammaren sett ökat medlemsengagemang med bl.a. högre deltagande på seminarium. Marknadskommunikationen har blivit mer riktad tack vare bättre möjligheter till segmentering.

Handelskammaren har också kunnat återkoppla snabbare på förfrågningar och skapat en bättre översikt över alla projekt som pågår.

Vill du uppnå samma resultat som Tysk-Svenska Handelskammaren?

Boka en demo

Om Tysk-Svenska Handelskammaren

Handelskammarens uppdrag är att utveckla handeln mellan Tyskland och Sverige. Det gör den genom att hjälpa tyska och svenska företag att hitta varandra, göra affärer, etablera verksamhet och stödja dem på plats.

Med omkring 1 150 medlemsföretag – allt från enmansföretag till multinationella börsbolag – och över 50 medarbetare är det Sveriges största utlandshandelskammare.