Digitalisering hjälper Väderstad identifiera affärsmöjligheter

Väderstad har sedan 1960-talet tillverkat jordbruksmaskiner och har under åren sett hur snabbt utvecklingen sker inom deras bransch. Med modern teknologi har produktionen effektiviserats vilket har gjort det nödvändigt att digitalisera de kundnära processerna, så deras kunder får en smidig och enkel kundupplevelse. För Väderstad var svaret på deras behov Lime CRM.

”Vi lever och bor i Lime. Vi har allt där.”

Jeanette Gustafsson, Aftermarket System Administrator

Om man har utspridd data i flera system kan det leda till missade affärsmöjligheter och en dålig kundupplevelse. Lime CRM har de viktiga funktioner som Väderstads sälj- och service-avdelning behöver. Genom Lime CRM har de koll på faktureringen, reservdelshanteringen, reklamationer från både kunder och återförsäljare samt kundinformation och de affärsmöjligheter som finns på horisonten. Att på ett enkelt och smidigt sätt kunna identifiera affärsmöjligheter hjälper säljarna så de kan arbeta proaktivt ut mot kunder.

Har kunden en gammal maskin som behöver bytas ut eller finns det möjligheten till merförsäljning? Väderstads säljare och servicetekniker jobbar hela tiden med en helhetsbild av sina kunder tack vare Lime CRM, vilket gör dom effektivare i sin kundkontakt.

Samlad data underlättar beslutsfattningen

Vi lever i en digital värld där data är en av de viktigaste tillgångarna ett företag äger. Om datan är utspridd över fler system skapar det oftast problem med kvalitén vilket kan leda till en försämrad beslutsfattning i företaget. För att samla all data på ett ställe valde Väderstad att integrera Lime CRM med sitt ERP-system, ett internt rapporteringsverktyg samt en portal för deras maskinimportörer. Det dagliga arbetet underlättades då anställda slipper att jobba i flera system samtidigt. Med all information samlat på ett ställe blev det enkelt att hitta det man var ute efter med endast ett klick.

”Någonstans måste vi ha koll på all viktig data. I denna bransch klarar man sig inte utan ett CRM-system. Vi måste ha en databas för maskiner.”

Johan Kjellander, Technical Support – Service International

Utmaning när man inte kan digitalisera

Jordbruksmaskiner säljs världen över och alla användare har inte möjligheten att koppla upp sig mot internet. Väderstad insåg snabbt utmaningen och behovet av att behålla sina manuella processer, men samtidigt erbjuda digitala lösningar. Med digital informationssamling uppstår det mindre informationsspill då informationen kan skrivas in i Lime CRM direkt.

Tänk dig en säljare som är på besök hos en lantbrukare. Säljaren skriver mötesanteckningar i ett anteckningsblock för att senare föra över informationen till ett informationssystem. Det finns en risk för informationsspill i överförandet. Vad skrevs i anteckningarna? Vad sades på plats?

Med hjälp av en telefon eller laptop kan säljaren istället koppla upp sig direkt till Lime CRM på plats. Säljaren kan se kundens uppgifter och skriva anteckningarna direkt i systemet. Lime CRM har en webbbaserad klient, vilket ger möjligheten till ett mobilt arbetssätt.

Lime CRM löste problemet

Väderstad hade som mål att samla all data på ett ställe för att skapa effektivare processer och underlätta beslutsfattningen. Genom att flytta över processer till Lime CRM löste man onödigt dubbelarbete och informationsspill. Med ett systematiskt arbete fick Väderstad bättre data i sina system, vilket ökade kundupplevelsen och minskade arbetsbördan.

Vill du uppnå samma resultat som Väderstad?

Kontakta oss

Om Väderstad

Väderstad tillverkar jordbruksmaskiner för jordbearbetning, såbäddsberedning och fröplacering för kunder i hela världen.