15 % teknik + 85 % beteende = 100 % framgång!

Visste du att 85 % av de utmaningar som vd:ar upplever vid en CRM-implementation handlar om beteenden och processer?

Bara 15 % av utmaningarna är kopplade till tekniken, enligt en rapport från Forrester.

Just därför tar vi ett helhetsgrepp om din CRM-resa.

  • Avgränsade projekt för att alla användare ska komma igång.
  • Projektmöten med fokus på beteenden och processer.
  • Gamification under implementationen gör förändringen rolig.
  • Möjlighet till coaching från beteendeexperter och workshops.
  • Utveckling och användning följs upp av customer success.
Så jobbar vi

Vi hjälper dig skapa rätt beteenden

Hur får man medarbetarna att tänka mer proaktivt och ändra sina rutiner? Hur skapar man engagemang och förståelse kring vilka beteende som behövs i framtiden? Våra beteendeexperter skräddarsyr en plan för just dig och dina kollegor beroende på vad ni behöver hjälp med.

Förändringsledning

När?

Du vill öka din kunskap om för hur man leder i förändring och vilka metoder som finns att tillgå vid t.ex. en CRM-implementation.

För vem?

Ledningsgrupp och chefer

Förslag på innehåll:

Beteende som en konkurrensfördel.
Hur du leder medarbetare genom förändring.
Så påverkar beteenden bolags resultat.
Hur du skapar en proaktiv företagskultur.
Planering och prioriteringar under förändring.

Företagskultur

När?

Du vill skapa en proaktiv företagskultur i hela organisationen för att t.ex. öka CRM-användningen och engagemanget.

För vem?

Medarbetare och chefer

Förslag på innehåll:

Beteende som en konkurrensfördel.
Skillnader mellan proaktiva och reaktiva beteenden.
Det individuella beteendet i relation till resultat.
Öka kundnöjdheten med proaktivitet.
Hur rätt kultur ger värdeskapande kundarbete.

Svårt att veta vad du behöver?

Snacka med oss

Gamification gör förändringen rolig

Engage är en tävlingsplattform där deltagarna belönas med poäng för vissa beteenden. Med kopplingen till Lime CRM skapas roliga och resultatdrivande tävlingar som hjälper dig att engagera medarbetare, öka användningen av systemet och förändra gamla vanor.

Läs mer om Engage och gamification
Lime Engage använt i mobil