Driftstörningar

Driftstörningar är något som drabbar de flesta, oavsett bransch. I många fall kan vi inte rå för att en driftstörning uppstår, men vi kan se till att informera i rätt tid och i rätt kanaler. Med Lime Inform kommunicerar ni till kunder och medborgare på ett enkelt sätt. Förbered och skicka direkt från Lime Informs webbgränssnitt, eller använd vårt API för att automatisera er driftkommunikation. 

Flera kanaler

I Lime Inform skapar ni ett meddelande som skickas ut i de kanaler som önskas. Ett meddelande kan till exempel publiceras under driftinformation på er hemsida och intranät eller skickas till en intern beredskapsgrupp, kunder och allmänheten via SMS och röstmeddelande. Allt detta genom att göra endast ett utskick.

Integrera lösningen mot Lime CRM, driftsystem eller använd Lime Inform helt fristående. 

Ny integration med VA-Banken

Nu finns möjligheten att integrera VA-Banken i såväl Lime Inform som Lime CRM, för driftinformation via SMS och Röstmeddelande. Integrationen är framtagen för att underlätta specifikt för VA-bolag att lokalisera berörda ledningar och tillhörande adresser vid driftstörningar. Det blir alltså enklare än någonsin att nå ut med rätt information till rätt personer vid vatten- och avloppsrelaterade händelser.

Så fungerar Lime Inform

  • SMS-utskick och röstmeddelanden till geografiska områden
  • Webbaserat verktyg som fungerar lika bra på kontoret som i fält
  • Färdiga driftmoduler för webbplats, intranät och sociala medier 
  • Kan integreras med Lime-CRM eller användas fristående. API integration mot egna system. 
  • Kartstöd (utskicksområden), akuta utskick, sändlistor, grupper, självregistrering och möjlighet till BankID inloggning.
Ta kontakt

För mer inspiration

9 tips för träffsäker driftkommunikation

5 sätt att öka effektiviteten inom fältservice