CRM handler om at arbejde aktivt for at skabe gode kundeforhold, og den bedste måde at gøre dette på er at bruge et CRM-system. Alt afhængigt af hvilken CRM-udbyder du vælger, vil det projekt, der implementeres og opstarten med dit nye CRM-system, garanteret være noget anderledes.

Den største forskel på Lime og andre udbydere er, at vi gør alting selv: Vi udvikler systemet. Vi implementerer det sammen med jer. Vi har også vores egen support, som hjælper jer, når I har brug for hjælp eller har spørgsmål. Men hvordan fungerer et CRM-projekt egentlig, når I har bestemt jer for at købe Lime, og hvad kan du forvente som kunde? Selvom intet projekt er ens, følger vores projekt 5 forskellige faser. Lad os beskrive dem trin for trin.

Trin 1. Definition af behov

Den første fase handler om, at vi i fællesskab med dig og dine kolleger definerer, hvilke behov og problemer CRM-projektet skal løse. Vi tager altid udgangspunkt i, hvordan jeres processer og rutiner ser ud, samt hvilke udfordringer I står over for.

Vores account managers stiller spørgsmål og deler ud af deres erfaringer – de har været med til at implementere mange andre lignende projekter. Flere af jeres behov kan nemt være i tråd med et lignende projekt, som vi allerede har gennemført, men der er ofte brug for et twist på løsningen, så det kan passe perfekt til jeres behov. Ud fra vores samtaler udvikler vi sammen en smart og prisvenlig løsning, som kan imødekomme jeres behov.

Trin 2. Udnævnelse af projektgruppe

Ved planlægningen og opstarten af CRM-projektet skal din virksomhed udnævne en projektgruppe. Projektgruppen består af de medarbejdere, der har den primære kontakt med Limes egne projektmedarbejdere.

En god projektgruppe er en vigtig komponent for, at I kommer i mål med jeres CRM-projekt. Sørg for, at projektgruppen har repræsentanter fra alle de afdelinger og brugergrupper, der kommer til at anvende systemet. Forsøg gerne at variere gruppen med forskellige kompetencer og evner. For eksempel bør I inddrage en medarbejder med en god teknisk forståelse, en med projektledererfaring, en med god procesviden samt en ildsjæl, der er dygtig til at engagere resten af ​​organisationen.

Trin 3. Planlægning af projektet

På samme tid som vi i fællesskab definerer behovene, sætter vi også rammerne for projektet, hvad angår omfang, tidsplan og budget. Når I er blevet enige om at gå i gang, sammensætter vi en projektgruppe med projektleder og konsulenter, der støtter jeres projektgruppe via planlægning og implementering. Ingen kunder overlades til sig selv! Det er vores filosofi.

Trin 4. Producering og levering af projektet

Når først CRM-projektet er skudt i gang, sker der mange ting parallelt. For eksempel skal både superbrugerne og de ”almindelige” brugere uddannes i det nye system. CRM-løsningen med tilhørende database skal ligeledes udvikles og testes. Projektmøder, afstemninger og dokumentation sker løbende i tæt samarbejde mellem vores og din virksomheds projektgruppe. Til sidst er det tid til at gå live med det nye CRM-system.

Trin 5. Opfølgning og videreudvikling

Når CRM-projektet er gået live, følger vi altid op for at sikre, at I er kommet i gang med at bruge det. Vi har et super hurtigt og imødekommende kundeserviceteam, der hellere end gerne hjælper jer med de spørgsmål, der dukker op fra jeres brugere. Hvis I får nye eller ændrede behov med tiden, er det altid muligt at videreudvikle og ændre CRM-løsningen. Vi anvender selv Lime CRM og forsøger kontinuerligt at udvikle det til at støtte os, når vi vokser og får nye behov.

Vil du vide endnu mere om, hvordan vi implementerer vores projekt, og vil du fordybe dig i det mere tekniske område? Læs mere her.