CRM-systemer (Customer Relationship Management) er et viktig verktøy bedrifter kan benytte for å administrere alt som er kunderelatert, fra kundekontakter til kundelojalitet. Takket være CRM-systemer blir det enklere for bedrifter å administrere churn og få ned churn rate, noe som vanligvis kan forbedre bedriftens resultater over tid.

La oss forklare hvordan et CRM-system kan hjelpe deg med å redusere din churn!

Hva er churn og churn rate?

Churn er et begrep som vanligvis brukes i forretningsverdenen, men hva betyr det egentlig? Når en eksisterende kunde slutter å handle med en bedrift og avslutter forholdet til bedriften, kalles det vanligvis for churn. Churn påvirker alle bedrifter og organisasjoner før eller siden – uansett hvilken størrelse de har.

En bedrifts churn rate er et mål for hastigheten på churn over en spesifikk målbar periode, for eksempel fra 1. januar til 31. desember. Det er viktig å forstå hvordan churn og churn rate fungerer for å vite hvor sunn en bedrift er. En høy churn rate er et tegn på at kundene ikke er fornøyd med bedriften, noe som kan føre til tapte kontrakter eller redusert omsetning. Ved bedre å forstå hva som kan påvirke en bedrifts churn og churn rate, er det mulig å forbedre rutinene og skape bedre kunderelasjoner.

Vil du vite mer om churn?

Last ned 5 ting som påvirker din churn rate

Med CRM-systemet kan du sentralisere dine data

En av de største fordelene med et CRM-system er at systemet gjør det mulig å administrere alle kundedata i en felles database. I stedet for å ha for eksempel kundeinformasjon i ett system og markedsføringsinformasjonen i et annet, kan du enkelt samle alt i ett CRM-system. Med en 360-graders oversikt over kunden blir det lettere å få innsikt i kundenes behov, hvordan de samhandler med bedriften, hvilke problemer som oppstår og hvilken feedback hver enkelt kunde gir til bedriften din. Ved å ha en sentral kilde for all kundeinformasjon, blir det lettere for bedriften å se hvilke muligheter som finnes for å forbedre kundeopplevelsen og redusere churn.

Få en mer treffsikker kommunikasjon

Med et CRM-system kan bedrifter enkelt segmentere kundebasen sin i henhold til ulike kriterier, som for eksempel tidligere innkjøp, omsetning eller geografisk plassering. Ved å segmentere kunder får du muligheten til å skape mer relevant informasjon og kampanjer for hver segmentering. Hvorfor sende ut et reklametilbud på skrivebord til en kunde som nettopp har kjøpt et skrivebord? Ville det ikke vært bedre å sende kunden et tilbud på kontorstoler eller skrivebordstilbehør i stedet? Med denne typen kundesegmentering kan du også se hvilke kunder som ikke har handlet hos deg på en stund, eller se hvem som har redusert innkjøpene sine hos deg. Ved å identifisere denne typen signaler kan du se hvilke kunder som kan være på vei bort fra bedriften din, og bearbeide dem for å redusere din churn.

CRM gjør det mulig å forbedre kundekommunikasjonen

Å ha en effektiv kundekommunikasjon er en viktig del av arbeidet du kan gjøre for å beholde kundene dine. Lime CRM gir bedrifter mulighet til å bli mer effektive i kundekommunikasjonen ved hjelp av for eksempel e-postkampanjer, nyhetsbrev eller personlig oppfølging. Lime CRM kan hjelpe bedrifter med å sende ut relevante meldinger som onboarding e-post, produktoppdateringer eller tilpassede kampanjer i rett tid til kundene sine. Denne typen relevant kommunikasjon kan bidra til å holde kunden engasjert i bedriften og produktene den leverer.

En forenklet administrasjons- og salgsprosess

Med et CRM-system på plass, blir det enklere å håndtere administrative oppgaver som kundeavtaler, tilbud eller ordrebehandling. Du kan se når kontrakter utløper, sende nøyaktige og oppdaterte tilbud ved å bruke CPQ, eller benytte andre forretningssystemer via innebygde integrasjoner og add-ons til ditt eget CRM. Ved å sentralisere informasjonshåndteringen unngås dobbeltarbeid i flere systemer samtidig. Et CRM-system gir også salgsavdelingen den informasjonen som trengs for å kunne håndtere kunder på best mulig måte, og dermed redusere churn. Å kunne oppdatere kundeinformasjon direkte i samtalen, se hvilke kontakter de har hatt med bedriften tidligere, eller sende ut kundeundersøkelser for å samle tilbakemeldinger, er alle verdifulle verktøy som kan brukes for å forbedre kundeopplevelsen. Ingenting havner “mellom to stoler”, og kunden vil føle seg mer verdsatt!

Ønsker du å forenkle tilbudshåndteringen din?

Lime CPQ

Ta datadrevne beslutninger

De fleste CRM-systemer har innebygde funksjoner for rapportering og analyse. Ved hjelp av BI-verktøy og tilpassede rapporter er det mulig å få innsikt i kundeatferd, og deretter bruke informasjonen til å ta bedre, datadrevne beslutninger. Det å bruke CRM-systemer for dataanalyse av kundenes atferd gjør det også lettere å forutsi behovene deres. Som et eksempel kan bedrifter identifisere hvilke kunder som har økt risiko for churn, og være proaktive ved å prøve å snu trenden før det er for sent. Eller hvorfor ikke følge opp churn rate over tid for å se om tiltakene du gjør faktisk har den tiltenkte effekten?

Hvorfor ikke bruke data for å se hvilke muligheter du har for mersalg til eksisterende kunder? Ved å analysere kundedataene dine kan du bruke CRM-systemet til å identifisere hvilke kunder som kan være interessert i andre produkter eller tjenester fra bedriften din. Jobb proaktivt, og kontakt kundene med et tilbud det er vanskelig å si nei til! Jo mer du kan knytte kunden til bedriften din, desto lettere blir det for kunden å bli hos deg og fortsette å kjøpe produktene eller tjenestene dine.

Se hvordan Lime BI kan hjelpe deg med å ta bedre beslutninger!

Lime BI

La Lime CRM hjelpe deg på veien

At CRM-systemer er viktige for å hjelpe bedrifter med å redusere churn og churn rate, er med andre ord ikke så vanskelig å se. Ved å sentralisere dataene dine, forbedre måten du kommuniserer med kundene dine på og legge forholdene til rette for bedre interne rutiner, blir det enklere å skape en enhetlig kundereise som bidrar til å redusere churn. Et CRM-system gir bedrifter de riktige verktøyene for å kunne identifisere problemer før de oppstår, og kunne arbeide proaktivt med hvordan de kan redusere sin churn.

Med andre ord, det er ikke vanskelig å se hvorfor du bør holde styr på din churn – det er ikke noe du bør ignorere. Bruk et CRM-system for å få bedre kundeinnsikt, bygge bedre kunderelasjoner og skape en kundeopplevelse i verdensklasse. Ved å gjøre denne typen tiltak vil du øke kundelojaliteten, noe som i sin tur vil øke inntektene på lengre sikt.

La oss vise deg hva Lime CRM kan gjøre for å redusere din churn!

Bestill demo