Udvikling i branchen - digitalisering hjælper med at identificere de forskellige forretningsmuligheder

Väderstad har produceret landbrugsmaskiner siden 1960’erne, og kender derfor branchens fremgang, og ikke mindst den hurtige udvikling, som teknologien har gjort mulig de seneste år. Produktionen inden for maskinvirksomheder er blevet effektiviseret gennem moderne teknologi, men udover opsvinget i produktionen er det også nødvendigt at digitalisere processer tæt på kunden. Kunden ønsker mere smidige kundeoplevelser, som kræver moderne teknologi og et system, der kan håndtere data – og hos Väderstad er løsningen Lime CRM.

"Vi kan ikke operere uden Lime. Vi har alt samlet dér. Hvis ikke man åbner Lime, kommer man ikke langt i løbet af en arbejdsdag."

Jeanette Gustafsson, Aftermarket System Administrator

Data, som er spredt i flere forskellige forældede systemer, kan føre til en utilstrækkelig kundeindsigt samt mistede forretningsmuligheder. Väderstads CRM-system er en helhed, som indeholder vigtige funktioner for både salg og service. Systemet indeholder processer for maskiner, fakturaer, reservedelshåndtering, reklamationer fra detailhandlere samt kundeinformation og forretningsmuligheder. De let identificerbare forretningsmuligheder i CRM-systemet er til stor hjælp for sælgerne. Her kan de arbejde proaktivt ved at ringe til kunder, som har forældede maskiner eller på anden vis kan identificeres som et prospekt for mersalg. Väderstads sælgere og serviceteknikere kan arbejde effektivt og smart, eftersom de har et helhedsbillede af kunder, maskiner samt den service, der er udført på maskinerne.

Mål - samlet data er kvalitativ og understøtter beslutningstagen

Vi lever i en digital verden, hvor data er en af de vigtigste ressourcer for virksomheden. Data, som ikke er samlet på ét sted, er ofte af enten en dårlig eller inkonsekvent kvalitet, og dermed et dårligt grundlag for beslutningstagen om, hvilke kunder eller produkter som skal have mere opmærksomhed. For at samle data på ét sted har Väderstad integreret Lime CRM med sit ERP-system – en portal for maskinimportører og et rapporteringsværktøj. CRM-systemet understøtter arbejdet for medarbejderne, eftersom de ikke behøver at tilføje data eller søge information i flere forskellige systemer. Vigtig information samles på ét sted, og dermed mindskes arbejdstiden for manuelle opgaver og ressourcer spares. Med information samlet på ét sted i CRM-systemet kan medarbejderne bruge systemets globale søgefunktion og finde information frem med ét klik.

"Vi skal have styr på al vigtig data ét sted. I denne branche klarer man sig ikke uden et CRM-system. Vi bliver nødt til at have en database indeholdende maskiner."

Johan Kjellander, Technical Support – Service International

Udfordring - alle processer kan ikke digitaliseres

I maskinbranchen forventer de fleste kunder smidige digitale løsninger, men for Väderstad er det også obligatorisk at bibeholde manuelle processer. Landbrugsmaskiner sælges over hele verden, og ikke alle brugere har adgang til internettet. En udfordring for Väderstad er således at udvikle digitale systemer, men samtidigt inkludere en offline-funktion i processerne. Ifølge Johan Kjellander fra Väderstad er digital informationsindsamling mere effektivt, eftersom der opstår mindre informationstab, jo oftere en hændelse kan skrives ind i et system, altså deres CRM-system.

Forestil dig en sælger, som går rundt og kortlægger en landmands behov. Han skriver mødereferater og noterer de beslutninger, der er taget, for senere at føre informationen over til et informationssystem. I denne proces er der risiko for informationstab, eftersom oplysninger om situationen skrives ind i et system efter flere mellemstationer. En anden sælger kan allerede under mødet, ved hjælp af mobilen eller en iPad, koble sig på CRM-systemet via internettet. Her kan sælgeren med det samme se kundens oplysninger og skrive notater ind. Dette gør han/hun med det webbaserede Lime CRM, hvilket Väderstad nu er i fuld gang med at implementere. Informationen er ofte mere præcis og kvalitativ, når den kan skrives ned med det samme.

Løsning - systemet bliver værdifuldt gennem brug

Målet for Väderstads CRM-system er at samle kvalitativ data på ét sted. Denne data skal effektivisere processer og understøtte beslutningstagen på alle niveauer i organisationen. Dét at der findes et system, er ikke tilstrækkeligt; brugen af CRM-systemet er afgørende for, hvor funktionelt det er. Väderstad har tydelige regler og retningslinjer for brugen af systemet, hvilket sikrer informationskvaliteten. Retningslinjerne bestemmer hvilken information der skal være i Lime CRM, og hvordan det tilføjes. Når alle medarbejdere arbejder systematisk på samme måde, er informationen pålidelig og konsekvent – CRM-systemet opnår sit fulde potentiale.

Vil du opnå samme resultater som Väderstad?

Kontakt os

Om Väderstad

Väderstad producerer landbrugsmaskiner til forarbejdning af jord, forberedelse til såning og placering af frø til kunder i hele verden.