Oikeus saada tietoja siitä, milloin henkilötietoja käsitellään

Lime CRM:n GDPR-laajennuksen avulla voit määrittää tarkoituksenne tietojen tallentamiseen. Tällaisena tarkoituksena voi olla esimerkiksi asiakastietojen tallentaminen voidaksenne myydä tuotteitanne. Järjestelmänvalvojat voivat helposti määrittää saatavilla olevan suostumuksen tyypin suoraan Lime CRM:ssä.

Oikeus tulla unohdetuksi

Asiakkaan pyynnöstä voit helposti ”anonymisoida” henkilön ja hänen tietonsa suoraan Lime CRM:ssä.

Oikeus tietoihin pääsyyn ja niiden oikaisemiseen

Sinun on voitava tarjota pääsy tietystä asiakkaasta tallennettuihin tietoihin, kun kyseinen henkilö sitä pyytää. GDPR-laajennuksen avulla voit etsiä asiakkaan suoraan Lime CRM:ssä ja lähettää kätevästi väliaikaisen linkin väliaikaiselle verkkosivulle – nimittäin GDPR-portaaliin. Siellä asiakas voi tarkistaa henkilötietonsa ja muokata niitä.

GDPR-portaali

GDPR-portaalissa asiakas pääsee käsiksi kaikkiin hänestä Lime CRM:ään tallennettuihin tietoihin ja voi tehdä lisäksi seuraavaa:

  1. Nähdä henkilötietonsa ja niihin liittyvät tiedot.
  2. Muokata tiettyjä tietoja, jotka synkronoidaan suoraan Lime CRM:ään.
  3. Viedä henkilötietojaan toiseen sijaintiin.

Odottamattomat tapahtumat ja hakkerointi

Henkilötietoihin liittyvän odottamattoman tapahtuman sattuessa sinun on 72 tunnin kuluessa ilmoitettava asiasta kaikille asiakkaille, joita asia koskee. Lime CRM:ään valmiiksi sisäänrakennetun standarditoiminnon avulla voit lähettää helposti joukkoviestin niille asiakkaille, joihin kyseinen tapahtuma on saattanut vaikuttaa.

Ota yhteyttä