Digitaalisen liiketoiminnan järjestelmäviidakossa saatat joutua kaivamaan jopa viidakkoveitsen esiin. Raivatessasi tietä yrityksesi digitaalisille toiminnoille tulet huomaamaan, että helposti päivitettävä ja kestävä verkkosivusto on koko digitaalisen liiketoimintasi perusta.

Liiketoiminnan digitalisointi on laajempi käsite kuin tavallisen tallaajan aivot pystyvät välttämättä edes sisäistämään. Kymmeniä, satoja ja tuhansia järjestelmiä löytyy esimerkiksi asiakas-, tuote- ja varastotiedon hallintaan, myynnin tueksi, markkinointiin ja sen automatisointiin, liidien generointiin, projektinhallintaan, kassajärjestelmiin ja maksamiseen, eri liiketoiminnan mittarien mittaamiseen… Jo tämän luetteloinnin teko nosti itselleni pienen hien pintaan (mutta ei kauhusta, vaan innostuksesta). Valikoima digitaalisella toimintakentällä on loputtoman laaja.

Onneksi näille kaikille pystyy löytämään yhden varman tarttumispisteen: verkkosivuston. Ilman verkkosivuston tarjoamaa kotipesää usea järjestelmä jäisi irralliseksi, turhaksi ulottuvuudeksi mahdollisesti ilman varsinaista tiedon tuottajaa.

Kestävä verkkosivusto

Verkkosivusto on juurikin se yhdistävä tekijä, joka toistuu joka ikisessä liiketoiminnan digitalisoinnin hankkeessa. Siksi on fiksua, kannattavaa ja kestävää huolehtia siitä, että verkkosivusto tarjoaa mahdollisuuden muuhun, sitä ympäröivään digitaaliseen kehittämiseen. Voit ajatella verkkosivustoa vaikkapa viidakon keskellä olevana keitaana, jonka ympärille muut järjestelmät nivoutuvat muodostaen viidakkomaisen ja silti ah, niin toimivan kokonaisuuden.

On ymmärrettävää, että yrityksesi verkkosivustossa tai -kaupassa eniten kiinnostavat ensisijaisesti sen sisältö, ulkoasu ja käytettävyys. Ne ovat asiat, jotka asiakkaasi näkevät ja kokevat ja ne myös vastaavat asiakkaasi tarpeeseen. Sivuston yksinkertaisen sisällöllisen päivittämisen, loogisen hallinnan ja ylläpitäjän kokeman käytettävyyden ja liiketoiminnan kehittymisen asettamien tarpeiden huomioimisen sivuuttaa puolestaan aivan liian helposti, koska nämä asiat eivät näy suorilta käsin verkkosivulla vierailevalle asiakkaalle. Ne kuitenkin mahdollistavat sen, että myös tulevaisuudessa asiakkaillesi esitetään liiketoimintanne kannalta tärkeimmät sisällöt loogisesti ja brändinne mukaisesti.

Päivitettävyys ennen kaikkea

Osa verkkosivukehitystyöstä onkin pallotella, sparrailla ja ihmetellä sitä, millaisilla ratkaisuilla varmistetaan sivustosi helpon päivitettävyyden nyt ja aina. Etsitään vastauksia haasteisiin, joita kokemuksen mukaan arvioioidaan syntyvän kuukauden, vuoden tai vaikkapa kahden vuoden päästä, kun sivustoa aktiivisesti päivitetään. Verkkosivuston päivitettävyyden varmistamisessa paras nyrkkisääntö onkin kääntää katse kohti tulevaa ja käyttää skenaarioihin perustuvaa ajattelumallia.

Ratkaisuja luodaan tarpeisiin ja ehtoihin, joita jatkuvasti kehittyvä liiketoiminta synnyttää ja asettaa verkkosivuston toiminnoille. Suurin onnistumisen merkki on, kun liiketoimintasi kehittyy verkossa ilman päivitettävyyteen liittyviä kehitysongelmia. Kun verkkosivusto on vankka kivijalka, voidaan keskittyä muiden järjestelmien käyttöönottoon ja huolehtia siitä, että liiketoiminnallinen kehitys heijastuu tehokkaasti myös muualle digitaaliseen maailmaan.

Mitä kaikkea suunnittelussa pitää huomioida?

  • Liiketoiminnan sivustolle asettamat tarpeet skenarisoidaan, kun sisältöjen päivitettävyyttä suunnitellaan. Jos sivusto sisältää vain yhden tuotteen kaupan ja aktiivisesti päivitettävän blogin, ei blogisisältöjen ja tuotteiden väliselle linkitykselle ole tarvetta. Kuitenkin on järkevää huomioida tuotevalikoiman kasvu ja blogisisältöjen suorat viittaukset myytäviin tuotteisiin – lisätään siis heti option blogisisältöön liittyvien tuotteiden linkitykseen, jotta myöhemmin voidaan näyttää tuotesivulla epäröiville potentiaalisille asiakkaille tuotteeseen liittyvää sisältöä.
  • Sivuston normaali sisällöllinen päivittäminen ei pitäisi olla sidonnainen henkilöihin tai dokumentteihin. Sen sijaan luodaan ratkaisuja, jotka ovat intuitiivisia ja pohjautuvat jo opittuihin normeihin eri käyttöliittymissä. Pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen!
  • Sisällön rakenne on modulaarinen ja helposti uudelleen määritettävissä ja järjesteltävissä. Esimerkiksi verkkosivujen merkityksellisin sisältö saa aina ansaitsemansa paikan ja tarvittavan laajuuden.
  • Hallintanäkymät roolitetaan niin, että esimerkiksi pysyvät tai tarpeettomat asetussivut eivät ole kaikille näkyvissä. Silti ilman erikseen määrittelyä jokaisen päivittäjän käyttäjällä tulisi tarvittaessa olla pääsy jokaisen näkymään, jotta sivusto varmasti kestää mahdolliset palveluntarjoajan muutokset tai yrityksen henkilöstön vaihtuvuuden.
  • Päivitysnäkymien tulee tarjota helpot reitit tarvittavien verkkosivusisältöjen päivittämiseen. Jos sisältöä ei päivitetä teknisistä tai loogisista syistä sieltä, mistä sitä intuitiivisesti ensimmäisenä etsisi, tehdään suunnitelma sisällön päivittämiseen.
  • Juuri luodun sisällön tulee noudattaa sen hetkistä brändi-ilmettäsi automaattisesti, ilman mitään asetuksia tai ei-intuitiivisia toimia. Kuitenkin ulkoasun tulee tarpeen vaatiessa joustaa, kun valinta tälle tehdään tiedostetusti. Tämä mahdollistaa vaikkapa yksittäisen palvelun brändäämisen erilliseksi erikoispalveluksi.

Viidakkoveitsi esiin

Kun verkkosivusto on luotu kestäväksi päivitettävyyden näkökulmasta, ratkaisut muuhun kehitykseen, oikeiden rinnakkaisten teknologioiden ja sivuston riippuvuuksien käyttöönottoon, ovat paljon helpommin löydettävissä. Tällä vältämme verkkosivuston rönsyilemisen ja varmistamme sivuston taipumisen muuttuvaan ympäristöön, kun liiketoiminnan ja asiakkaiden tarpeet elävät ja päivittyvät. ‍

Esimerkki elävöittää aina mielikuvia ja voit tutustua vielä Buorren toteuttamaan tuoreeseen verkkosivustokokonaisuuteen klassikkobrändi Vuokkosille – lopputuloksena syntyi käyttäjäystävällinen, herkullisissa väreissä hohtava ja kohdeyleisönsä sitouttava verkkosivusto.

 

Artikkeli on kirjoitettu yhteistyössä luovan digitoimisto Buorren kanssa.

 

Haluatko jutella verkkosivujen kehittämisestä lisää? Ota yhteyttä!

Iikka Ruotsalainen

Technology Lead / Buorre

iikka.ruotsalainen@buorre.fi

+358 40 056 1829

Lue lisää artikkeleita aiheesta:

4 Ways to Convert Website Visitors into Leads.

Yleisiä sudenkuoppia: Tästä syystä sähköposti­markkinointisi takkuilee.