Utgangspunktet var Excel

Før Lime CRM var kundeoversikt og kontroll av målerdata basert på et avansert Excel dokument. Det gav Oslofjord Varme et lite oversiktlig kundebilde. Excel var naturlig nok en “en-bruker” løsning som også gav praktiske utfordringer når flere ønsket å arbeide med kundedataen samtidig.

“Målerstand for hvert målepunkt, anlegg og kunde ligger raskt tilgjengelig når vi trenger det”

Espen Rønning, Forretningsutvikler, Oslofjord Varme

Vil du vite mer om Oslofjord Varme sin løsning?

Kundedata som deles av alle

Oslofjord Varme har gjennom Lime CRM fått oversikt over all kundeinformasjon ett sted. Data er nå tilgjengelig når det trengs for den enkelte medarbeideren.

Det å ha all data om kundeforholdet for både B2B og B2C kunder spar tid og sikrer at beslutninger tas på riktig grunnlag. Kundene får den support de trenger når historikk og tall er lett tilgjengelig.

Rollehåndtering er viktig for bransjen der Oslofjord Varme må ha oversikt over hvem som innehar ulike roller på byggene som anleggene er installert i. Disse personene skifter også jobb og på den måten flyter de i systemet mellom ulike kunder og anlegg.

Faktureringsprosessen støttes ved at måledata leses inn i Lime CRM fra Elvaco. Gjennom en bearbeiding går fakturagrunnlag til Visma Mamut for fakturering.

Så enkelt som at vi får kontroll

Som ofte er det viktigste bidraget fra Lime CRM at medarbeiderne får kontroll over relasjoner, aktiviteter og data. For Oslofjord Varme vil det være kunder, anlegg, målepunkter og roller. I tillegg forenkles fakturering av forbrukt energi gjennom integrasjonen med Elvaco og Visma Mamut.

Lime CRM har gitt Oslofjord Varme en bedre oversikt over sine kunder og gjort at faktureringen går raskere og mer smidig enn noen gang før.

Vil du oppnå samme resultat som Oslofjord Varme?

Bestill en demo

Om Oslofjord Varme

Oslofjord Varme AS er et selskap som bygger ut, eier og driver fjernvarme- og fjernkjøleanlegg i Bærum. Fjernvarme brukes til oppvarming i radiator-, gulvvarme- og ventilasjonsanlegg og til produksjon av varmt tappevann. Fjernvarme er for brukerne det enkleste systemet som gir tilgang til ny fornybar energi til disse formålene.

Over 90% av energien som Oslofjord Varme AS leverer til fjernvarme- eller fjernkjøleanlegg produseres ved hjelp av varmepumper som benytter avløpsvann eller sjøvann som varmekilde.