StartsideInnsiktArtiklerSlik leverer du kundeservice i verdensklasse – og får mer fornøyde kunder

Slik leverer du kundeservice i verdensklasse – og får mer fornøyde kunder

Innen B2B er det en selvfølge å selge og markedsføre et fantastisk produkt til en god pris. Men bare fordi kjøpet er gjennomført, betyr det ikke at salget er avsluttet. Tvert imot! Det er nå dere får sjansen til å sørge for at kundene er så fornøyde at de vender tilbake gang på gang. Men vet du hvordan du bør behandle kundene for at de skal bli fornøyde? Hvordan skaper du trofaste kunder? Her er 6 steg for å levere kundeservice i verdensklasse:

Lær kundene dine å kjenne

For å kunne levere fantastisk kundeservice må virksomheten din først og fremst virkelig kjenne hver eneste kunde. Hvordan ser hverdagen deres ut? Hvilke utfordringer har de? Hvilken relasjon har de til virksomheten din, og hvordan bruker de tjenestene/produktene dere har solgt? Er de fornøyde eller ikke?

Noe som kan hjelpe dere med å lære kundene å kjenne, er å samle alt av informasjon på ett og samme sted, og analysere alle dataene dere har om dem. Det blir dermed lettere å holde oversikt over hva dere har lovet kunden, når den siste kontakten var og om det finnes noe som dere kan gjøre for å gjøre dem mer fornøyde enn de allerede er.

Gi kundene oppmerksomhet

Vet du hva som er den vanligste årsaken (68 %) til at kunder forlater en virksomhet? Det er at kundene føler seg ignorert. Oppretthold alltid kontinuerlig dialog med kundene, også etter kjøpet. Sørg for at de får svar på spørsmål, og hjelp til å få så mye som overhodet mulig ut av produktene/tjenestene deres. Hold også kundene oppdatert om produktnyheter gjennom kontinuerlige nyhetsbrev, eller send personlige jule- eller sommerhilsener til dem.

Tenk også på hvordan du kan belønne de kundene som velger dere, og som velger å bli hos dere i lang tid. Sørg helt enkelt for at det lønner seg å være en lojal kunde hos dere!

Vær enkle å ha med å gjøre

I en verden der produkter og tjenester lett kan kopieres er det vanskelig for kunder å foreta rasjonelle valg. Uansett type produkt eller tjeneste er det vanskelig for kunder å sammenligne, og da velger de ofte med hjertet i stedet for hjernen. Hvis kundene bli tatt godt imot og dessuten får rask hjelp når de trenger det, kommer de til å bli hos dere. Sørg derfor for å ha support som er tilgjengelig og som alltid møter kunden med et smil. Sørg også for å ha all informasjon om kunden på ett og samme sted, slik at den personen som møter kunden har et samlet kundebilde: hvem er det som ringer, hva har blitt lovet og hvem som er ansvarlig. Da kommer dere til å bli valgt foran konkurrenter som yter dårligere kundeservice og som lar kundene vente i telefonkø i timevis for å få hjelp.­

Ha en kundepolic­y på plass

En kundepolicy er overhodet ikke så strengt som det høres ut som, men er virkelig et effektivt verktøy for å sikre at god kundebehandling gjennomsyrer hele organisasjonen. Gjennom en kundepolicy utvikler du strategier for hvordan du og kollegaene dine skal opptre og kommunisere i ulike situasjoner. Er en kunde misfornøyd med produktet eller tjenesten? Reduser risikoen for å miste kunden ved å ha en gjennomtenkt policy for hvordan du skal håndtere klager og feedback.

Det første steget er naturligvis å sikre at kundepolicyen er nedskrevet. Dette gir dere noe å falle tilbake på og gå ut ifra, slik at alle kundene blir behandlet på samme måte, uansett hvem de prater med. Sørg også for at kundepolicyen er en del av hverdagen til de ansatte, for eksempel gjennom å henge den opp på veggen slik at alle kan lese den når det trengs. Husk også at kundenes behov kommer til å forandre seg med tiden, så pass på at kundepolicyen oppdateres løpende for å møte de nye kravene og forventningene fra kundene.

Hold personalet ditt fornøyd og få fornøyde kunder med på kjøpet

Virksomheten din er mye mer enn bare produktene og tjenestene. Mennesker som liker jobben sin og har gode arbeidsvilkår presterer bedre og er gladere. En god stemning på jobben gjenspeiles ofte direkte i kundenes oppfatning av virksomheten og kommer i tur til å resultere i bedre kundeservice.

Til tross for at du kanskje allerede kjenner til noen av punktene over, håper vi at du har fått noen nye tips til hvordan du kan sikre at virksomheten din jobber bedre med kundebehandling.

Hva venter du på?

Det er ingen tid å miste! La oss finne løsningen som hjelper deg med å skaffe flere kunder og gjøre eksisterende kunder til lojale ambassadører i dag.