Yleiskatsaus yrityksenne potentiaaliin

Kun saatte automaattisesti visuaalisen yleiskatsauksen siitä, kuinka monta tapaamista kukin myyjä on tehnyt eri asiakassegmenteissä, teidän on myös helpompi arvioida, panostatteko aikaanne oikean segmentin ja riittävän potentiaalin yrityksiin.

Valmenna myyjiäsi!

Erittele toiminnot kutakin yksittäistä myyjää kohti ja käytä tietoja heidän valmentamiseensa henkilökohtaisella ja tarkalla palautteella!

Ota yhteyttä