Genom att automatiskt få en visuell överblick kring hur många möten respektive säljare har gjort i olika segment blir det enkelt att se om vi lägger vår tid på företag med högst potential och i rätt segment.

Bryt ned aktiviteter per individuell säljare och använd informationen för att coacha dem mot framgång med personlig och träffsäker feedback!

Låt oss snacka mer CRM