Før måtte man alltid kjøpe programvare og deretter installere det på en datamaskin for hver bruker som trengte tilgang til programmet. Det tok tid og krevde kyndig personell fra IT-avdelingen som kunne håndtere alle problemene som kunne oppstå ved installasjonen.

Med internetts framvekst samt det faktum at vi alle med tiden har fått raskere tilkoblinger, har denne typen av løsninger forsvunnet mer og mer. I dag er det i stedet SaaS-applikasjoner og -tjenester bedrifter som oftest benytter seg av.

Hva betyr SaaS?

Forkortelsen SaaS står for «Software as a Service», og dreier seg med andre ord om å kjøpe en programvare som en tjeneste. Med en SaaS-løsning får man programvaren fra skyen, dermed trenger man ikke å installere den «on-premise». Alt kan i stedet tas hånd om skybasert og online. Du slipper med andre ord å stå for infrastrukturen og å ansette teknisk personell. Det eneste du trenger, er tilkobling til internett. Leverandøren av SaaS-tjenesten tar hånd om resten.

SaaS-programvare kan være alt fra CRM-systemer til tjenester for epost – mulighetene er mange. Man kan regne en rekke kjente sider og tjenester på internett som SaaS, som for eksempel Gmail, Netflix og Spotify.

Hva er on-premise?

Med «on-premise» mener man lokalt installerte programvarer på en datamaskin eller i en server. Du står selv for installasjonen, oppdateringen, lisenshåndteringen samt driften av programmet og IT-infrastrukturen din. Dette innebærer at du i tillegg må ha kyndig IT-personell som kan løse tekniske problemer når de oppstår.

Med framveksten av SaaS-tjenester er denne typen løsninger sakte, men sikkert i ferd med å forsvinne fra de fleste bedrifter og privatpersoner.

Hvilke fordeler har et SaaS CRM-system?

Det er flere grunner til at SaaS-programvaremodellen har blitt dominerende når det kommer til hvordan bedrifter og privatpersoner bruker en programvare. Så hva er fordelene, og hvorfor har det blitt så populært?

  1. Det er kostnadseffektivt. Å bruke et SaaS CRM-system er en kostnadseffektiv løsning for de fleste bedrifter. Du trenger ikke å kjøpe eller installere dyre «on premise»-løsninger, men får i stedet en fast månedlig kostnad for å bruke tjenesten. Du slipper med andre ord å betale en dyr engangspris ved innkjøp av systemet, og kan enkelt budsjettere utgiften etter ditt eget behov.
  2. Du får regelmessige oppdateringer. Med et SaaS CRM-system får du regelmessig tilgang til oppdateringer og oppgraderinger av CRM-systemet ditt. Du får med andre ord hele tiden benytte deg av nye funksjoner når de blir tilgjengelige, framfor å være låst til en eldre versjon når nye lanseres.
  3. Et SaaS CRM-system er skalerbart. Ved å bruke et SaaS CRM-system kan du enkelt oppskalere bruken når behovet oppstår, og bedriften din vil vokse seg større. Du slipper med andre ord å ha ubenyttede lisenser liggende.
  4. Konstant tilgjengelighet. Med internettilgang får du tilgang til SaaS CRM-systemet ditt uansett hvor du befinner deg. Det betyr at dine ansatte også kan arbeide med CRM-systemet hvis de sitter hjemme, befinner seg på kontoret eller er ute på kundebesøk. Fleksibilitet på sitt aller beste!
  5. Ferdige integrasjoner og add-ons. De fleste SaaS-løsninger innen CRM-verdenen kommer med ferdige integrasjoner og add-ons som fungerer opp mot de mest populære tjenestene og programmene. I stedet for å utvikle løsningene selv kan du ta utgangspunkt i de ferdige løsningene som allerede finnes. Det skal være enkelt å utvide og tilføre CRM-systemet ditt ekstra verdi.
  6. Du slipper kostnaden for infrastrukturen. Du kommer ikke til å ha behov for egne servere og eget IT-personell som tar hånd om infrastrukturen din. Med en SaaS-tjeneste ligger dette ansvaret hos leverandøren, slik at du i stedet kan fokusere på det som er viktig for bedriften.

Hva betyr CRM?

Forkortelsen CRM står for Customer Relationship Management (kunderelasjonshåndtering), og er et begrep som omhandler hvordan man som bedrift kan jobbe aktivt med kunderelasjonene sine.

Ved hjelp av et CRM-system får du et kraftig arbeidsredskap som gir deg full kontroll over kunderelasjonene dine, som hjelper deg med kundeprospekteringen og salgs- og markedsstrategier, og som skaper en praktisk løsning for kundestøtte og analyse.

Et CRM-system er med andre ord en god investering for å få mer fornøyde kunder som ønsker å bli hos bedriften din over lengre tid.

Hvilke fordeler får du med Lime CRM eller Lime Go?

Med Lime CRM og Lime Go får du et velkjent og sikkert CRM-system fra en av Nordens beste CRM-leverandører. Vi vet hvordan CRM fungerer og har vært i bransjen i over 30 år!

Lime CRM og Lime Go er brukervennlige og intuitive ved bruk. Med et moderne grensesnitt, personlige visninger for hver bruker og en smart søkefunksjon blir det enkelt å få gjort det som må gjøres. Både Lime CRM og Lime Go er nettbasert og kan enkelt nås fra en hvilken som helst enhet. Til deg som har mer komplekse løsninger i systemene dine, tilbyr vi i tillegg en rekke add-ons og integrasjoner, dermed kan du koble sammen alle systemene på en enkelt måte.

Ved å bruke et CRM-system får du oversikt over alle kundene dine, og du vil kunne samle kundeinformasjonen på ett sted. Med all data tilgjengelig i et rent og enkelt grensesnitt blir det enkelt å analysere og følge opp de viktige KPI-ene dine.

Vil du vite mer om Lime CRM eller Lime Go?

Ikke nøl med å kontakte oss, så hjelper vi deg med å ta neste steg!

Kontakt oss