Enhver forretning innebærer en investering av tid og engasjement – men nettopp signeringen synes vi skal være enkel. Med e-signering som alternativ sender du over alle dokumenter og avtaler direkte i Lime CRM, og du får et varsel når mottakeren har skrevet under.

Å samle alle dokumenter, notater og hendelser på ett sted er en selvfølge for allerede frelste CRM-brukere. Med e-signering blir avtalene deres intet unntak, men en naturlig del av kundedataene. Sørg for at ikke viktig informasjon faller mellom to stoler, og sikre forutsetningene for en god kunderelasjon.

Med eSign kan du enkelt kontrollere rekkefølgen som dokumentet skal signeres i. Det betyr at dokumenter ikke sendes til signering før signering av dokumenter i tidligere trinn er fullført. Dette tar vekk sending av unødvendige e-postmeldinger og effektiviserer prosessen!

  • Last opp dokumentene dine i Lime CRM og velg å sende til signering.
  • Endre eller legg til informasjon i e-postmeldingen som sendes til mottageren av dokumentet.
  • Send til én eller flere mottagere
  • Signert dokument lagres automatisk i Lime CRM.
  • Den som signererfår en kopi av det signerte dokumentet.

La oss snakke mer om CRM