Varje affärsprocess är en investering av tid och engagemang – men just signeringen tycker vi ska höra till de enklare momenten. Därför har vi skapat eSign för dig som söker ett enkelt alternativ till digital signering. Då skickar du över alla dokument och avtal direkt från Lime CRM, och notifieras så snart mottagaren skrivit under.

Att samla alla dokument, notiser och händelser på ett ställe är en självklarhet för redan frälsta CRM-användare. Med e-signering blir era avtal inget undantag, utan en naturlig del i kunddatan. Se till att ingen viktig information faller mellan stolarna och säkerställ förutsättningar för en god kundrelation.

Med eSign kan du enkelt styra i vilken ordning mottagarna skall signera dokumentet. Det innebär att dokument inte skickas för signering förrän de i tidigare steg har signerat. Minimerar onödiga e-postmeddelanden som skickas och effektiviserar processen!

  • Ladda upp dina dokument i Lime CRM och välj att skicka för signering
  • Ändra eller lägg till information i e-postmeddelandet som skickas till mottagaren av dokumentet
  • Skicka till en eller flera mottagare samtidigt​
  • Signerat dokument sparas automatiskt i Lime CRM​
  • Signeraren får en kopia av det signerade dokumentet​

Låt oss snacka mer CRM