Markedsføring er et bredt felt hvor det foregår en kontinuerlig utvikling, og i løpet av de siste par årene har denne utviklingen gått i rekordfart. Det er ikke nok å lage en pen annonsetekst og håpe på det beste – du trenger data for å sikre at budskapet ditt når frem til riktig publikum til rett tid.

Vil all markedsføring bli automatisert?

I fremtiden vil markedsføring bli mer og mer datadrevet, men det betyr ikke at rollen som markedsfører forsvinner! Isteden, for å oppnå større suksess i fremtiden, må du skjerpe kunnskapen din om datadrevet markedsføring. Bedriften eller markedsføreren som klarer å samle inn og håndtere data på riktig måte, blir også den mest suksessrike.

For å holde deg konkurransedyktig og oppnå gode resultater, må du med andre ord bli en ekspert på å bruke de nye og datadrevne markedsføringsverktøyene du har tilgang til.

CRM-systemer skaper bedre oversikt

Som markedsfører trenger du tilgang til en sentralisert kilde for alle dataene dine. Jo flere markedsføringsverktøy du bruker, desto vanskeligere blir det å holde styr på data som er spredt ut over mange systemer. Ved å bruke et CRM-system som en sentralisert kilde for alle dataene dine, får du en enklere og bedre oversikt over denne datamengden.

Vil du vite mer om Lime CRM og hvordan dette verktøyet håndterer data? Kontakt oss for en personlig demo!

Bestill demo av Lime CRM

Lag mer enn bare personlige nyhetsbrev

Når du mottar et nyhetsbrev med en overskrift som lyder «Hei XXX», hvor XXX er navnet ditt, har du mottatt et nyhetsbrev som er beriket med data. Denne typen nyhetsbrev skaper vanligvis mer engasjement fra leseren, og dette er grunnen til at det er så populært å bruke denne varianten blant markedsførere. Det er imidlertid ikke lenger nok å bruke denne typen personalisering for nyhetsbrev.

I stedet for å bruke fornavnet til mottakeren, vil Marketing Automation i fremtiden kreve at du gjør nyhetsbrevene dine enda mer personlige. Når mottakeren din for eksempel har besøkt en nettside eller lagt til et bestemt produkt i kassen, men ikke fullfører kjøpet, må du kunne knytte kundenes signal til det neste nyhetsbrevet ditt. Det kan bety at du sender ut et nyhetsbrev der du informerer om prismodellen din for å berettige prisen på produktet – kanskje det er økologisk eller resirkulerbart? Eller kanskje er det nok at du inkluderer en rabattkode på 10 % for å bevege kunden til å fullføre kjøpet. Uansett bruker du datasignaler fra kundene for å gjøre det neste nyhetsbrevet de mottar mer personlig og relevant for akkurat deres atferd og behov.

Ved å benytte tilgjengelige data når du lager nyhetsbrev, oppnår du mer relevans og styrker merkevaren blant kundene dine. For hvem vil vel ikke motta nyhetsbrev som «skjønner deg»? Datadrevet innsikt som dette vil bli en enda større faktor i fremtiden, og det vil kreve at du har god kontroll på dataene dine.

AI og maskinlæring

Kunstig intelligens (AI) og maskinlæring har lagt grunnlaget for bruk av Marketing Automation i større skala. Det finnes allerede AI-verktøy som hjelper deg med å skrive tekstinnhold, og som i tillegg kan lage dette innholdet raskere enn noen gang tidligere. Disse verktøyene blir også stadig bedre etterhvert som tiden går! Du kan bruke AI til å generere ideer, lage artikler og innhold, eller prøve ut ulike overskrifter – mulighetene er uendelige!

Betyr det at AI vil erstatte deg som markedsfører? Nei, ikke akkurat nå i alle fall. Det er fortsatt behov for en menneskelig markedsfører for å korrekturlese innholdet eller forbedre tekstene. Men med hjelp av AI vil du kunne få en rask brief for å kunne omarbeide og forbedre uten den samme innsatsen som du vanligvis må bruke. Det gjør det enklere for deg å skalere opp markedsføringen og nå ut til flere mottakere raskere og enklere enn noen gang før.

Enveiskommunikasjon forsvinner

En ting er sikkert; enveiskommunikasjon ut mot kundene vil forsvinne mer og mer. Det er ikke nok å sende ut en melding og håpe på det beste. Du bør heller invitere kundene dine til en samtale med merkevaren din. Ved å bruke chatteverktøy på nettsiden, skaper du en mulighet for at besøkende kan ha en slik samtale direkte med merkevaren din.

Du kan ha en chatbot som håndterer de oftest stilte spørsmålene, der en menneskelig operatør kan ta over når spørsmålene blir for kompliserte, eller hvis kunden viser interesse for å kjøpe et produkt. En chatbot er allerede et flott verktøy for å starte en samtale med besøkende. Du må heller ikke være redd for å gi chatboten din karakter og personlighet. Noen av verdens største bedrifter bruker forskjellige personligheter for at stemmeassistentene deres skal skille seg ut i mengden. Ved å gi chatboten din en personlighet, kan du bruke den til å forbedre følelsen rundt merkevaren din når kundene dine kommuniserer med den. Bare husk å være tydelig overfor kundene dine på at de snakker med en chatbot, og ikke et menneske. Det koster deg ingenting å være ærlig! Med denne typen løsning på plass vil du kunne spare penger og tid på kundestøtte, i tillegg til at du åpner for flere måter som kundene dine kan kommunisere med merkevaren din på.

Med Lime Chat på nettsiden din, vil du kunne integrere alle data slik at de også flyter tilbake til ditt CRM- og Marketing Automation-system. Vil du vite mer?

Bestill demo av Lime Chat

Markedsføring og salg får tettere samspill

I mange bedrifter er det et stort gap mellom markedsavdelingen og salgsavdelingen. Begge avdelinger jobber med å fange oppmerksomheten til potensielle kunder, men de gjør det på totalt ulike måter. Denne typen gap mellom markedsføring og salg kan forårsake forvirring når det kommer til kommunikasjon og meldinger ut mot potensielle kunder. Derfor vil markedsføring og salg få et tettere samspill seg imellom i fremtiden, slik at de kan bruke hverandres styrker for å oppnå bedre resultater.

Hvordan bidrar Marketing Automation til å minske gapet mellom avdelingene? Vi vil se mer intern kommunikasjon mellom avdelinger som håndteres av et Marketing Automation-system. Med et Marketing Automation-system kan du enkelt sette opp en automatisert kommunikasjonsflyt internt i bedriften. Hvorfor ikke sende e-poster direkte til personen som er ansvarlig for salg, avhengig av kundens atferd i løpet av kundereisen sin, istedenfor bare å sende dem til markedsføringsavdelingen hele tiden? Dette vil være mulig med et Marketing Automation-system.

Når det kommer til denne typen intern kommunikasjon, er det avgjørende at man også har på plass et CRM-system som samler alt av data på ett sted. Ved å integrere CRM-systemet ditt med Marketing Automation-systemet, får du tilgang til alle relevante data til riktig tid. Dermed mister du aldri fokuset på kundene dine underveis i kundereisen deres.

Med en slik forbedring i den interne kommunikasjonen, er det også viktig å øke kvaliteten på leads som sendes til de ulike avdelingene. Ved å bruke leadscoring vil du kunne tildele potensielle leads en verdi, og øke kvaliteten på MQL-ene som sendes videre. I fremtiden vil både markedsføring og salg bli enige om hvilke kriterier som er viktigst for en kvalifisert lead, og det er her leadscoring vil bli en viktig faktor.

Føles dette overveldende?

En ting er sikkert, og det er at det ikke er like lett å ha kontroll over kundereisen som før. Ved å bruke et Marketing Automation-verktøy, slik som automatisert flyt kombinert med Lime CRM, får du bedre kontroll over kundenes reise gjennom markedsføringskanalene dine.

La oss vise deg hvordan du kan løse det!

Bestill demo