HemInspirationArtiklarHur ser framtiden ut inom Marketing Automation?

Hur ser framtiden ut inom Marketing Automation?

Marknadsföring är ett brett ämne och det sker ständigt utveckling inom området, och de senaste åren har utvecklingen gått i rekordfart. Det räcker inte längre att endast sätta ihop en snygg annons och hoppas på det bästa, man behöver även data för att träffa rätt med budskapet och stå ut i bruset.

Kommer marknadsföring bli helt automatisk?

I framtiden kommer marknadsföring med stor sannolikhet bli mer och mer datadriven. Det betyder dock inte att rollen som marknadsförare kommer att försvinna! Istället kommer en framgångsrik marknadsförare behöva vässa sin kompetens inom datadriven marknadsföring. Det företag som bäst klarar av att samla in och hantera datan på rätt sätt kommer även bli mest framgångsrikt.

Man bör med andra ord satsa på att bli mer kunnig inom de nya datadrivna marknadsverktygen man får tillgång till, för att kunna prestera resultat av toppklass.

Ett CRM-system ger bättre överblick

Marknadsförare behöver ha tillgång till en centraliserad källa där all data samlas in. Ju fler marknadsföringsverktyg man använder sig av, desto svårare blir det att hålla isär all information. Genom att använda dig av ett CRM-system kan du samla all din data på en och samma plats, så du får en bättre överblick av allt som sker.

Vill du veta mer om Lime CRM? Kontakta oss så förklarar vi!

Skapa mer än bara personliga utskick

När du får ett nyhetsbrev skickat till dig med en fras som “Hej XXX” där XXX är ditt namn, har du fått ett nyhetsbrev som har berikats med hjälp av data. Den här typen av utskick skapar oftast mer engagemang hos mottagaren, men det räcker inte längre att bara göra på det här sättet.

Istället för att endast använda namnet på en person kräver framtidens Marketing Automation att du gör utskicken ännu mer personliga. Till exempel när din mottagare har besökt en produktsida eller har lagt till en produkt i sin kundkorg utan att slutföra köpet, då behöver du knyta den kundsignalen till nästa utskick. Det kan innebära att du skickar ett nyhetsbrev där du pratar om er prissättning eller varför priset behöver vara på ett visst sätt för att motivera kostnaden av produkten. Eller så räcker det kanske med en rabattkod på 10% för att få kunden att genomföra köpet. Oavsett fångar du in en datasignal från kunden och använder den för att göra nästa utskick personligare än med bara namnet.

Genom att använda dig av den här typen av data vid utskick stärker du kundens upplevelse av ditt varumärke, och du kommer skicka mer relevanta nyhetsbrev. Datadrivna insikter så som dessa kommer växa mer och mer i framtiden, och det kräver att man har koll på sin data.

AI och maskininlärning

Artificiell Intelligens (AI) och maskininlärning har lagt grunden för att kunna använda Marketing Automation i större skala. Verktyg som hjälper dig skriva content med hjälp av AI finns redan och får dig att skapa snabbare än aldrig förr, och verktyget blir bara bättre och bättre med tiden. Du kan använda AI för att generera idéer, skapa färdiga inlägg eller för att skapa mer säljande rubriker, möjligheterna är många!

Innebär det att AI kommer ersätta dig som marknadsförare? Nej, inte i det närmaste. Det krävs fortfarande att du som marknadsförare tittar igenom innehållet, fixar till där det behövs eller skriver om vid behov. Men med hjälp av AI kommer du kunna få ett snabbt utkast att bearbeta och förfina utan att anstränga dig lika mycket som du traditionellt hade behövt göra. Det gör att du enklare kan skala upp din marknadsföring och nå ut till fler mottagare.

Envägskommunikation försvinner mer och mer

En sak är säker i framtiden, envägskommunikation mot kunder kommer försvinna mer och mer. Det går inte att bara skicka ut ett budskap och hoppas på det bästa, du måste istället bjuda in till samtal med dina kunder. Genom att ha en chatt-funktion på din hemsida skapar du möjligheten till ett samtal med besökaren direkt.

Du kan ha en chatbot som tar hand om de enklaste och vanligaste frågorna, men en människa som tar över när det blir mer komplext eller kunden visar intresse för att genomföra ett köp. En chatbot är redan idag en utmärkt lösning för att börja konversationen med besökaren. Våga även skapa en personlighet till din chatbot, några av världens största företag använder olika personligheter till sina voice assistants för att stå ut bland mängden. Du kan förstärka känslan av ditt varumärke genom personligheten din chatbot har. Kom bara ihåg att vara tydlig mot dina kunder eller besökare att det faktiskt är en bot dom chattar med, det kostar inget att vara ärlig! Med den här typen av lösning på plats kommer du i framtiden spara tid och pengar samt öppna upp fler vägar för dina besökare att föra ett samtal med dig.

Med Lime Chat på din hemsida kan du integrera all information så det även flödar tillbaka till ditt CRM-system och ditt Marketing Automation-system. Vill du veta mer?

Marknad och sälj arbetar närmre varandra

Hos många företag finns det ett gap mellan marknad- och säljavdelningen, man arbetar med att fånga in potentiella kunder men väljer att göra det på olika sätt. Den här typen av gap kan skapa förvirring hos kunden och budskapet som sägs kan förändras beroende på vem som kommunicerar med kunden. I framtiden är det därför viktigt att marknads- och säljningsavdelningen arbetar tätare med varandra, så man kan dra nytta av varandras styrkor i kommunikationen med kunder.

I framtiden ser vi mer intern kommunikation mellan avdelningar som hanteras av ett Marketing Automation-system. Hur hjälper Marketing Automation till att minska avståndet mellan de olika avdelningarna? Med ett Marketing Automation-system kan man enkelt sätta upp flöden kring vilken intern kommunikation som ska till vilken avdelning eller ansvarig beroende på hur kunder agerar under köpresan.

Här är det viktigt att faktiskt ha ett CRM-system på plats som samlar ihop alla datapunkter. Genom att integrera ditt CRM-system med ditt Marketing Automation-system får alla tillgång till rätt data vid rätt tidpunkter, så ni gemensamt kan bearbeta kunder under alla delar av köpresan.

Med en förbättrad intern kommunikation behövs det även en ökad kvalité på de leads som skickas vidare till andra avdelningar. Genom att använda Lead Scoring kan du tilldela leads ett värde och öka kvaliteten på de MQLs som faktiskt skickas vidare. I framtiden kommer sälj- och marknadsavdelningarna gemensamt sätta värdet på vad som räknas som en kvalificerad lead, och där kommer Lead Scoring vara en viktig del.

Är det mycket att hålla koll på?

En sak är säker, det är inte längre lika lätt att ha kontroll över kundresan som det varit förr. Genom att använda dig av ett Marketing Automation-verktyg så som Automated Flows kombinerat med Lime CRM, får du bättre kontroll över kundresan.

Låt oss visa dig hur du kan lösa det!

Vill förbättra din e-postmarknadsföring?

Låt oss tillsammans hitta lösningen som ger dig mer kunder och förvandlar dina befintliga kunder till ambassadörer för ditt företag!