Det er selvfølgelig bedst, hvis man kan sikre sig, at alle medarbejdere arbejder efter de samme procedurer ved håndtering af sager eller andre kritiske processer. Dynamiske tjeklister hjælper dig med at oprette den strømlinede struktur, I har brug for. I opnår planmæssige arbejdsgange af høj kvalitet.

Takket være visuelle trin kan I lynhurtigt få et overblik over status på de specifikke sager, hvilket er vigtigt ved eksempelvis kundekontakt. Du kan også nemt forbinde særlige trin til specifikke afdelinger eller personer, så sagen med minimal indsats lander dér, hvor den hører hjemme.

  • Skab visuelle trin
  • Strukturér ud fra netop jeres arbejdsgang 
  • Tildel ansvaret til afdelinger/personer
  • Du kan hurtigt og nemt tilgå den dynamiske checkliste fra din computer eller mobile enhed.