Olisi varmasti mukavaa voida varmistua siitä, että kaikki työntekijät työskentelevät saman menettelyn mukaisesti käsitellessään tapauksia tai muita kriittisiä prosesseja! Dynaamiset tarkistuslistat auttavat luomaan tarvittavan rakenteen, jotta työnkulkunne laatu ja johdonmukaisuus voidaan varmistaa.

Visuaalisten vaiheiden ansiosta voitte saada nopeasti yleiskatsauksen yksittäisten tapausten tilasta, mikä on erittäin kätevää esimerkiksi yhteydenpidossa asiakkaaseen. On myös täysin mahdollista yhdistää erityiset vaiheet tiettyihin osastoihin tai henkilöihin. Näin kukin tapaus voidaan siirtää mahdollisimman pienellä vaivalla sinne, minne se kuuluukin.

  • Luokaa visuaaliset vaiheet
  • Tehkää jäsennys oman työnkulkunne mukaan
  • Määrittäkää vaiheet osastoittain/henkilöittäin
  • Käytä dynaamista tarkistuslistaa sujuvasti tietokoneellasi tai mobiililaitteellasi

Keskustellaan lisää CRM:stä