GDPR og Lime CRM

General Data Protection Regulation (GDPR) er en databeskyttelsesforordning, som gør det obligatorisk for virksomheder at beskytte EU-borgernes persondata og privatliv i forbindelse med transaktioner inden for EU-medlemslandene. Vi gennemgår her de understøttede rettigheder, samt hvordan de fungerer i praksis.

Denne ret indebærer, at en bruger har brug for kundernes samtykke til at gemme og behandle deres oplysninger, udsende nyhedsbreve og behandle deres information på anden vis.

I Lime CRM kan brugerne specificere deres formål med databehandlingen (det kan eksempelvis være, at man bliver nødt til at gemme kundens information for at kunne sælge ting til kontoret).

Samtykkerne vil være synlige for kunderne gennem GDPR-portalen, hvis brugeren giver dem adgang til deres persondata.

Denne rettighed indebærer, at brugeren skal gøre kundens persondata tilgængelige, hvis det ønskes.

I Lime CRM kan brugeren søge efter en kunde og klikke på linket i Actionpad for at sende et midlertidigt link til en webportal, hvor kunden kan tilgå og redigere sine persondata, gemt i Lime CRM.

Visningen og redigeringen af persondata via portalen kan konfigureres til at passe til brugerens Lime CRM setup.

Kunden har ret til at få korrigeret sine persondata, hvis disse er fejlagtige eller ufuldstændige.

I Lime CRM kan kunden nemt rette sine persondata via GDPR-portalen som beskrevet tidligere.Det er selvfølgelig også muligt for brugeren at rette oplysningerne direkte i Lime CRM, hvis det ønskes.

Kunden bør kunne udbede sig en kopi af de persondata, som er opbevaret af brugeren.

I Lime CRM kan kunden nemt eksportere sine oplysninger gennem GDPR-portalen ved at klikke på en af de to knapper for enten Excel eller JSON. Oplysningerne, som eksporteres til Excel- og JSON-formatet, er de samme, som kunden ser i portalen, og som kan konfigureres af administratorerne.

Et andet krav, der er specificeret af GDPR er, at en organisation skal informere deres kunder inden for 72 timer, såfremt der sker et brud på datasikkerheden.

I Lime CRM hjælper den indbyggede standardfunktionalitet brugeren i tilfælde af et brud på datasikkerheden gennem de stærke filter- og søgefunktioner. Så snart den korrekte gruppe personer, som er påvirket af bruddet på datasikkerheden, er identificeret, kan brugeren i Lime CRM nemt bruge bulk mail-funktionen til hurtigt at kontakte de involverede parter.

Kunden har ret til at få sine data fjernet fra brugerens arkiv.

I Lime CRM er funktionerne for anonymisering og/eller sletning af en person tilgængelig gennem links i Actionpad. Disse links kan beskyttes, så kun autoriserede brugere kan se dem.

I GDPR-portalen kan kunden tilgå sine persondata, som er gemt i Lime CRM samt udføre følgende handlinger:

1. Tilgå persondata. Visning af persondata gennem portalen kan konfigureres til at passe til Lime CRM-konfigurationen.

2. Redigere persondata. Kunden kan få tilladelse til at redigere sine persondata. Når kunden gør dette og gemmer ændringerne, bliver oplysningerne opdateret direkte i Lime CRM.

3. Eksport af persondata. Persondata kan eksporteres af kunden til Excel eller JSON-format for nem overførsel til en anden udbyder (jf. Ret til dataportabilitetnedenfor).

Vil du vide mere om GDPR og Lime CRM?