AVG en Lime CRM

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een wet voor de verwerking van persoonsgegevens en een verhoogde integriteitsbescherming. Samengevat gaat de AVG over de verschillende rechten die aan een individu gegeven worden. Hieronder vertellen we hoe Lime CRM hiermee omgaat.

Je hebt toestemming van de klant nodig om gegevens op te slaan en te verwerken, nieuwsbrieven te versturen en om hun gegevens op enige andere manier te kunnen verwerken.

In Lime CRM kun je specificeren wat het doel is voor het opslaan van informatie. Bijvoorbeeld: “wij moeten klantinformatie opslaan om onze producten te kunnen verkopen”. Dit doel is ook zichtbaar voor de klant via het AVG-portaal, wanneer de gebruiker toegang heeft tot zijn/haar persoonsgegevens.

Het type beschikbare toestemming kan eenvoudig door beheerders worden geconfigureerd – rechtstreeks in Lime CRM.

Je moet de klant, wanneer hij/zij hierom vraagt, toegang kunnen geven tot de informatie die over hem/haar opgeslagen is.

In Lime CRM kun je zoeken naar de klant en vervolgens op een link in het Actionpad klikken, waarna er een link naar een tijdelijke website aangemaakt wordt. Daar kan de klant zijn of haar persoonlijke gegevens die in Lime CRM zijn opgeslagen bekijken en wijzigen. De link is tijdelijk en is slechts een beperkte tijd actief.

Welke gegevens er getoond worden en welke er door de klant te wijzigen zijn op het portaal, kan geconfigureerd worden aan de hand van hoe je CRM oplossing eruitziet.

De klant heeft het recht om zijn of haar gegevens te laten corrigeren.

In Lime CRM kan de klant eenvoudig zijn of haar persoonsgegevens in het AVG-portaal corrigeren. Het is ook mogelijk om de gegevens voor de klant direct in Lime CRM aan te passen.

De klant heeft het recht om een kopie van zijn of haar persoonsgegevens die door de gebruiker zijn opgeslagen op te vragen.

In Lime CRM kan de klant eenvoudig vanaf het AVG-portaal zijn of haar gegevens exporteren. Er kan gekozen worden om de gegevens naar Excel of JSON te exporteren. Als gebruiker in Lime CRM kun je dezelfde functionaliteit vinden via het Actionpad.

In het geval van een persoonsgegevensincident moet je de betreffende klanten binnen 72 uur informeren. Als je bijvoorbeeld vermoedt dat iemand zonder toestemming toegang heeft verkregen tot je klantendatabase, moet je contact opnemen met alle betrokken klanten.

Met behulp van de reeds in Lime CRM ingebouwde standaardfunctionaliteit voor massamailings, kun je gemakkelijk contact opnemen met klanten die mogelijk zijn getroffen door een persoonsgegevensincident.

De klant kan een verzoek indienen om zijn of haar gegevens te laten “wissen”. In Lime CRM gebeurt dit door middel van anonimisering. Wanneer de klant vraag om geanonimiseerd te worden, wordt er een einddatum bepaald voor wanneer dit zal gebeuren.

Het AVG-portaal is de plek waar de klant toegang kan krijgen tot alle persoonsgegevens die verzameld zijn in Lime CRM, en waar de klant het volgende kan doen:

  1. Zijn of haar persoonlijke en gerelateerde gegevens bekijken.
  2. Bepaalde gegevens wijzigen die direct met Lime CRM gesynchroniseerd worden.
  3. Persoonsgegevens exporteren. De gegevens kunnen direct door de klant worden geëxporteerd naar Excel of JSON. Bekijk wat de klant heeft gegeven, heeft ingetrokken, wil toevoegen of verwijderen.

Wil je meer weten over de AVG en Lime CRM?