GDPR og Lime CRM

Personvernforordningen (GDPR) er en forordning som krever at selskaper beskytter personopplysninger og privatlivet til EU-borgere i tilknytning til transaksjoner som skjer mellom medlemsstater i EU. Dette dokumentet forklarer hvordan Lime CRM kan støtte deg i Personverforordningsarbeidet ditt. Vi gjennomgår hvilke rettigheter som støttes og hvordan dette fungerer i praksis i produktet.

Denne retten innebærer at en bruker trenger kundens samtykke til å lagre og behandle kundens opplysninger, til å sende nyhetsbrev, og til å behandle informasjonen på andre måter.

I Lime CRM vil brukeren ha mulighet til å spesifisere formålet med behandlingen av opplysninger (som at kundens informasjon må lagres for at det er mulig å selge kontortilbehør). Dette gjøres i fanen “Samtykker” som er tilknyttet personen. Hvilke samtykketyper som er tilgjengelige kan enkelt konfigureres av administratorer direkte i Lime CRM via fanen “Samtykketype”.

Samtykkene vil da være synlige for kunden via GDPR-portalen hvis brukeren gir dem tilgang til personopplysningene.

Denne retten går ut på at brukeren må gjøre kundens personopplysninger tilgjengelige for ham eller henne ved forespørsel.

I Lime CRM kan brukeren søke etter en kunde og klikke på en lenke for å sende en midlertidig lenke til en nettportal der kunden får tilgang til og kan endre personopplysninger som lagres i Lime CRM.

Hvilke personopplysninger som vises og kan endres av kunden via portalen, kan konfigureres for å tilpasses de individuelle behovene.

Kunden har rett til å få rettet sine personopplysninger.

I Lime CRM har kunden mulighet til å rette personopplysninger på en enkel måte via GDPR-portalen som beskrevet tidligere.Det er selvfølgelig også mulig for brukeren å endre opplysningene direkte i Lime CRM ved forespørsel om dette.

Kunden skal ha mulighet til å be om en kopi av personopplysningene som lagres av brukeren.

I Lime CRM kan kunden enkelt eksportere opplysningene sine via GDPR-portalen ved å klikke på én eller to knapper for Excel eller JSON. Opplysningene som eksporteres til Excel og JSON-formater er den samme informasjonen som kunden ser i portalen og som kan konfigureres av administratorer.

Et annet krav som spesifiseres i Personvernforodningen er at hvis et datainnbrudd skulle finne sted, må organisasjonen melde fra til berørte kunder innen 72 timer.

I Lime CRM vil den innebygde standardfunksjonaliteten hjelpe brukeren med gode filtrerings- og søkefunksjoner hvis et datainnbrudd skulle finne sted. Når de riktige personene som er berørt av et datainnbrudd identifiseres, kan brukeren enkelt bruke den samlede e-post-funksjonen i Lime CRM for å raskt ta kontakt med berørte personer.

Personer har rett til å få sine opplysninger fjernet fra deres arkiver.

Funksjonene for å anonymisere og/eller slette en person er tilgjengelige via lenkene i Lime CRM. Lenkene kan beskyttes slik at kun brukere med gyldig tilgang kan se dem.

GDPR-portalen er stedet der kunden får tilgang til personopplysningene som er lagret i Lime CRM, og de kan utføre følgende handlinger:

1. Få tilgang til personopplysninger. Hvilke personopplysninger som vises via portalen kan konfigureres for å passe Lime CRM-konfigurasjonen.
2. Endre personopplysninger. Personer kan få mulighet til å endre sine personopplysninger. Når kunden endrer og lagrer opplysningene, oppdateres disse direkte i Lime CRM.
3. Eksportere personopplysninger. Personopplysningene kan eksporteres i Excel- eller JSON-format av kunden, noe som forenkler overføringen til andre leverandører (se Rett til dataportabilitet nedenfor).

La oss snakke mer om GDPR og Lime CRM.