StartsideInnsiktArtiklerBusiness Intelligence til kamp mot information overload

Business Intelligence til kamp mot information overload

Det digitale samfunnet har gjort det enklere enn noensinne for virksomheter å samle inn verdifull data. Så enkelt har det blitt, at det til slutt er en vanskelig oppgave å tolke de store mengdene tilgjengelig informasjon. Faktum er at mange organisasjoner i dag ikke engang er klar over hvilke data de sitter på, og hvordan de kan brukes. Det er nettopp derfor Business Intelligence har seilt opp som en storfavoritt når det kommer til informasjonshåndtering. Men hva er egentlig Business Intelligence, og hva brukes det til?

Business Intelligence forvandler data til innsikt

Business Intelligence er egentlig en paraplyterm som omfavner de metodene og prosessene som brukes for å samle inn, strukturere og analysere data. Det kan innbefatte alt fra forretningsanalyse og måltall til visualisering av data og analyser. Med et BI-verktøy kan du i dag få svar på hvilke satsingsområder i virksomheten som fungerer godt eller dårlig, og dette skaper de forutsetningene du trenger for å agere mer proaktivt.

Hva skiller moderne BI fra tradisjonell BI?

For den uinnvidde kan et begrep som Business Intelligence høres unødvendig innviklet ut – men akkurat som andre buzzwords ligger det ofte en enkel forklaring bak. Begrepet Business Intelligence ble skapt allerede i 1958, men siden den gang har det skjedd en enorm utvikling på dette området. I dag samler vi inn og analyserer data på en helt annen måte enn tidligere, og derfor skiller vi ofte mellom tradisjonell BI og moderne BI.

Tradisjonell BI kan man fremdeles finne innenfor visse organisasjoner, men det er mer tidkrevende og ineffektivt sammenlignet med moderne BI. Tradisjonell BI har først og fremst blitt brukt av IT-avdelinger, tekniske eksperter og analytikere for å skrive rapporter og generere statistikk. Verktøyene har ofte vært altfor teknisk krevende til at hvem som helst i organisasjonen skal kunne dra nytte av dem, og det er kanskje også årsaken til at BI har fått et rykte på seg som å være komplisert.

Moderne BI har derimot som mål å legge til rette for «selvbetjent BI», hvor samtlige ansatte i virksomheten enkelt skal kunne få svar på spørsmål om forskjellige satsingsområder og aktiviteter. Med moderne BI vil oppfølgingen skje on-the-go, og statistikken presenteres på et visuelt dashboard som gjør tung informasjon lett å forstå. Dermed vil det gå raskere å identifisere forretningsmulighetene, og bruke data fortløpende som beslutningsgrunnlag.

Business Intelligence (BI) vs. Artificial Intelligence (AI)

Når det kommer til datahåndtering, råder det iblant forvirring når det gjelder Business Intelligence (BI) og Artificial Intelligence (AI) – og når man skal benytte hva. Et BI-verktøy har som mål å gjøre det enklere for brukeren å analysere verdifull informasjon. BI presenterer raske analyser som hjelper beslutningstakeren til å agere strategisk ut fra tilgjengelige data. Artificial Intelligence viser i stedet til et system som benytter seg av maskinlæring for å analysere informasjon, og som kan generere egne prognoser. Kort sagt strukturerer BI dataene for deg, slik at du skal kunne tolke dem og fatte bedre beslutninger, mens AI selv står for tolkningen.

Business Intelligence brukes av stadig flere

Man kan si at Business Intelligence sørger for at virksomheten får en kontekst til rådataene sine. Men hva innebærer egentlig det? Jo, avhengig av hvilken informasjon du ønsker å få frem, kan du i et moderne BI-verktøy stille egne spørsmål og med en gang få svar på hvordan organisasjonen har prestert eller presterer på de forskjellige satsingsområdene. Det kan dreie seg om enkel oppfølging eller mer dyptgående dataanalyser. Uansett om det gjelder økonomi, markedsføring, vekst eller service kan man få et svar. Har den siste tidens aktivitet i salgsavdelingen generert flere leads enn tidligere? Gikk ikke produktlanseringen som forutsatt? Hvilke kommunikasjonskanaler fungerer bedre – eller dårligere? Et BI-verktøy lar deg stille de spørsmålene du trenger svar på for at du skal slippe å gjette deg fram. Dessuten er det ofte integrert som dashboards direkte i forretningssystemet dere bruker, slik at oppfølgingen blir så friksjonsfri som mulig. BI er rett og slett en enkel metode for å gjøre hverdagen lettere for alle i virksomheten – uansett stilling eller størrelse på teamet.

Datadrevne beslutninger – bokstavelig talt

De fleste er nok enige om at de beste beslutningene fattes basert på fakta og ikke antagelser. Det er her Business Intelligence kommer inn og sørger for at beslutningene bygger på faktisk informasjon og ikke magefølelse. Naturligvis gir ikke visuelle dashboards og rapporter noen ferdige løsninger på utfordringene man står overfor, men når det blir lettere å tolke informasjonen man har, skapes også forutsetningene for mer datadrevet beslutningstaking, og man kan velge å gjøre mer av det som beviselig fungerer godt.

Det finnes mange grunner til hvorfor stadig flere organisasjoner benytter seg av datadrevet beslutningstaking. Det øker svært ofte lønnsomheten, reduserer kostnadene og utgjør en reell utfordring for konkurrentene. Og nå snakker vi ikke bare om magefølelsen! Faktisk viser en studie fra McKinsey Global Institute at datadrevne organisasjoner har 23 ganger større sannsynlighet for å tiltrekke seg kunder, seks ganger større sannsynlighet for å beholde kundene og 19 ganger større sannsynlighet for å bli lønnsomme.

Lime BI Analyze er utviklet for å hjelpe virksomheter med å vokse ved hjelp av datadrevne innsikter og analyser – uansett hvilken rolle du innehar eller bransje du jobber i. Oppdag nye muligheter, følg markedstrender og bli bedre forberedt på endringer.

Hva venter du på?

Det er ingen tid å miste! La oss finne løsningen som hjelper deg med å skaffe flere kunder og gjøre eksisterende kunder til lojale ambassadører i dag.