HemInspirationArtiklarBusiness Intelligence utmanar information overload

Business Intelligence utmanar överflöde av information

Det digitala samhället har gjort det enklare än någonsin för verksamheter att samla in värdefull data. Så enkelt att det i slutändan har nästan blivit svårare att tolka alla mängder tillgänglig information! Faktum är att många organisationer idag inte ens vet om vilken data de sitter på och hur den skulle kunna användas på bästa sätt. Av den anledningen har Business Intelligence seglat upp som en storfavorit när det kommer till informationshantering – men vad är det egentligen och hur används det?

Vill du får mer information om Lime BI Analyze och hur det funkar?

Business Intelligence omvandlar din data till insikter

Business Intelligence är egentligen en paraplyterm som involverar de metoder och processer som används för att samla in, strukturera och analysera data. Det kan innefatta allt från affärsanalys och mätvärden till visualisering av data. Med ett Business Intelligence-system  kan du få svar på vilka insatser i verksamheten som fungerar bättre eller sämre, och skapar förutsättningar för ett mer proaktivt agerande.

Vad skiljer modern Business Intelligence från traditionell Business Intelligence?

För den som inte är insatt kan ett begrepp som Business Intelligence låta onödigt invecklat, men precis som med andra buzzwords finns oftast en enkel förklaring. Termen Business Intelligence myntades redan 1865 av Richard Millar Devens, men sedan dess har en enorm utveckling skett på området förstås. Idag samlar vi in och analyserar data på ett helt annat sätt än tidigare generationer har gjort, och därför talas det numera ofta om både traditionell Business Intelligence och modern Business Intelligence.

Traditionell Business Intelligence förekommer fortfarande inom vissa organisationer, men är mer tidskrävande och ineffektiv jämfört med modern Business Intelligence. Traditionell Business Intelligence har framförallt använts av IT-avdelningar, tekniska experter och analytiker för att skapa rapporter och ta fram statistik. Verktygen har ofta varit alldeles för tekniska för att vem som helst i organisationen ska kunna dra nytta av dem, och är kanske anledningen till att Business Intelligence har fått ett rykte om sig som komplicerat och tekniskt.

Modern Business Intelligence syftar däremot till att skapa en ”självservice”, där samtliga inom verksamheten enkelt ska kunna få svar och data på olika insatser och aktiviteter. Med modern BI sker uppföljningen On-The-Go och statistiken presenteras med visuella dashboards som gör tung information lättbegripligare. Därmed går det snabbare att identifiera affärsmöjligheter och använda datan löpande som beslutsunderlag.

Business Intelligence (BI) vs Artificial Intelligence (AI)

När det kommer till datahantering råder ibland en förvirring mellan Business Intelligence (BI) och Artificial Intelligence (AI) – och när man ska använda vilket. Ett BI-verktyg har som syfte att göra det enklare för användaren att analysera värdefull information. Business Intelligence presenterar snabba insikter som hjälper beslutsfattare agera strategiskt utifrån tillgänglig data. Artificial Intelligence syftar istället till system som använder maskininlärning för att analysera information och som kan skapa egna insikter om framtiden. Kort sagt paketerar BI datan för att du ska kunna fatta bättre beslut, medan AI står för tolkningen.

Business Intelligence används av allt fler

Det kan sägas att Business Intelligence ser till att verksamheter får kontext till sin rådata.  Men vad innebär det? Beroende på vilken information du vill få fram kan du i ett modernt BI-verktyg ställa egna frågor där du får svar direkt på hur olika insatser har presterat, eller presterar fortlöpande. Det kan gälla en enklare uppföljning eller mer djupgående dataanalys. Oavsett om det gäller ekonomi, marknadsföring, tillväxt eller service går det att få fram ett svar. Har senaste säljaktiviteten genererat fler leads än tidigare? Gick produktlanseringen inte som tänkt? Vilka kommunikationskanaler fungerar bättre eller sämre? Ett Business Intelligence-system låter dig ställa de frågor som krävs för att du ska slippa gissa. Dessutom kommer det ofta integrerat som en dashboard direkt i ert befintliga affärssystem så att uppföljningen blir så friktionsfri som möjligt. Business Intelligence är helt enkelt ett sätt att underlätta vardagen för alla i företaget, oavsett befattning eller storlek på teamet.

Datadrivna beslut på riktigt

De flesta kan nog hålla med om att de bästa besluten fattas utifrån fakta och inte antaganden. Det är där Business Intelligence kommer in, och ser till att beslut grundas på faktisk information och inte magkänsla. Självklart innebär inte visuella dashboards och rapporter några färdiga lösningar på era utmaningar, däremot skapas förutsättningar för ett mer datadrivet beslutsfattande då det blir lättare att tolka information och ni kan se till att göra mer av det som faktiskt fungerar bra.

Det finns många anledningar till varför allt fler organisationer tillämpar ett datadrivet beslutsfattande – det ökar ofta lönsamheten, minskar kostnaderna och utmanar konkurrenterna på riktigt. Och det är inte bara en magkänsla! Faktum är att en studie från McKinsey Global Institute menar att en datadriven organisation är 23 gånger mer sannolik att förvärva kunder, 6 gånger mer sannolik att behålla kunder, och 19 gånger mer sannolik att bli lönsamma över tid.

Lime BI Analyze togs fram för att hjälpa verksamheter att växa med hjälp av datadrivna insikter, oavsett vilken roll eller bransch du jobbar i. Upptäck nya möjligheter, följ maknadstrender och bli mer förberedd på förändringar.

Vill du få bättre koll på din data?

Låt oss tillsammans hitta lösningen som ger dig mer kunder och förvandlar dina befintliga kunder till ambassadörer för ditt företag!