KotiInspiraatiotaArtikkelitBusiness Intelligence haastaa informaatio­tulvan

Business Intelligence haastaa informaatio­tulvan

Yhteiskunnan digitalisaation ansiosta yritykset ovat voineet kerätä arvokasta dataa helpommin kuin koskaan aiemmin. Siitä on tullut niin helppoa, että lopulta on vaikeampaa tulkita kaikkea käytettävissä olevaa tietoa. Itse asiassa monet organisaatiot eivät nykyään edes tiedä, mitä kaikkea dataa heillä on ja miten sitä voisi hyödyntää. Tästä johtuen Business Intelligence (BI) on noussut suureksi suosikiksi tiedonhallinnassa – mutta mitä se oikeastaan on ja miten sitä käytetään?

Haluatko lisätietoja Lime BI:stä ja sen toiminnasta?

Business Intelligence muuttaa datan päätelmiksi

Business Intelligence, eli liiketoimintatiedon hallinta, on oikeastaan yleisnimitys, joka kattaa tiedon keräämiseen, jäsentämiseen ja analysointiin käytettävät menetelmät ja prosessit. Se voi sisältää kaikkea liiketoiminnan analysoinnista ja mittausarvoista datan visualisointiin. BI-työkalun avulla voi nykyään selvittää, mitkä liiketoiminnan osatekijät tai toimet toimivat paremmin tai huonommin, ja luoda näin edellytykset proaktiivisemmalle toiminnalle.

Miten moderni BI eroaa perinteisestä BI:stä?

Asiaan perehtymättömälle Business Intelligencen kaltainen käsite saattaa kuulostaa turhan monimutkaiselta – muiden muotisanojen tavoin sille löytyy kuitenkin yksinkertainen selitys. Business Intelligence -käsite otettiin käyttöön jo vuonna 1958, mutta sen jälkeen ala on kehittynyt valtavasti. Tänään keräämme ja analysoimme tietoa täysin eri tavalla kuin aikaisemmin, minkä vuoksi nykyään puhutaan usein sekä perinteisestä BI:stä että modernista BI:stä.

Perinteistä BI:tä esiintyy yhä joissakin organisaatioissa, mutta se on tehottomampaa ja vie enemmän aikaa kuin moderni BI. Perinteisiä BI-ratkaisuja ovat ensisijaisesti käyttäneet IT-osastot, tekniset asiantuntijat ja analyytikot raporttien luomiseen ja tilastojen laatimiseen. Työkalut ovat usein olleet aivan liian teknisiä, jotta kuka tahansa organisaatiossa voisi hyötyä niistä, mikä on ehkä syy siihen, että BI mielletään usein hyvin monimutkaiseksi.

Modernien BI-järjestelmien tavoitteena on sen sijaan luoda “itsepalvelu-BI”, jota kaikki organisaation jäsenet voivat hyödyntää erilaisiin toimiin ja aktiviteetteihin. Modernissa BI-järjestelmässä seuranta tapahtuu on-the-go-periaatteella, ja tilastot esitetään visuaalisessa hallintapaneelissa, joka muuntaa raskaan tiedon helposti ymmärrettäväksi. Tämä nopeuttaa liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamista ja mahdollistaa tiedon jatkuvan käytön päätöksenteon perustana.

Business Intelligence (BI) vs. Artificial Intelligence (AI)

Tiedonhallinnasta puhuttaessa esiintyy joskus sekaannusta Business Intelligencen (BI) ja Artificial Intelligencen (AI) välillä – ja siitä, milloin mitäkin käytetään. BI-työkalun tarkoituksena on tehdä arvokkaan tiedon analysoimisesta helpompaa käyttäjälle. BI tarjoaa nopeita havaintoja, jotka auttavat päättäjiä toimimaan strategisesti käytettävissä olevan datan pohjalta. Artificial Intelligence, eli tekoäly, viittaa sen sijaan järjestelmiin, jotka käyttävät koneoppimista tiedon analysointiin ja jotka voivat luoda omia ennusteita tulevaisuudesta. Tiivistettynä BI paketoi datan niin, että voit tehdä parempia päätöksiä, kun taas AI tekee tulkinnat itse.

Business Intelligence on yhä useamman käytössä

Voidaan sanoa, että Business Intelligence varmistaa, että yritykset saavat raakadatalleen kontekstin. Mutta mitä se tarkoittaa? No, riippuen siitä, millaista tietoa kaipaat, modernissa BI-työkalussa voit esittää omia kysymyksiäsi ja saat suoraan vastaukset siihen, miten onnistuneita eri toimet ovat olleet tai ovat tällä hetkellä. Kyseessä voi olla yksinkertaisempi seuranta tai syvällisempi data-analyysi. Riippumatta siitä, koskeeko kysymyksesi taloutta, markkinointia, kasvua tai palvelua, järjestelmä tarjoaa sinulle vastauksia. Onko viimeisin myyntitoiminta tuottanut aikaisempaa enemmän liidejä? Eikö tuotelanseeraus sujunut suunnitellusti? Mitkä viestintäkanavat toimivat paremmin – tai huonommin? BI-työkalun avulla voit esittää tärkeitä kysymyksiä ja välttyä arvauksilta. Lisäksi se on usein integroitu hallintapaneeleiksi suoraan olemassa oleviin liiketoimintajärjestelmiisi, jotta seuranta olisi mahdollisimman kitkatonta. BI on yksinkertaisesti tapa tehdä jokapäiväisestä elämästä helpompaa kaikille yrityksen jäsenille, riippumatta tiimin tehtävästä tai koosta.

Aidosti tietopohjaista päätöksentekoa

Useimmat meistä ovat todennäköisesti yhtä mieltä siitä, että parhaat päätökset tehdään tosiasioiden eikä oletusten pohjalta. Tässä kohtaa kuvaan astuu Business Intelligence ja varmistaa, että päätökset perustuvat faktatietoon eikä aavistuksiin. Visuaaliset hallintapaneelit ja raportit eivät tietenkään tarjoa valmiita ratkaisuja haasteisiisi, mutta ne luovat edellytykset dataan perustuvalle päätöksenteolle, kun tiedon tulkitseminen on helpompaa – voit keskittyä enemmän siihen, mikä toimii hyvin.

On monia syitä sille, miksi yhä useammat organisaatiot ovat ottaneet käyttöönsä dataan perustuvan päätöksenteon – se lisää usein kannattavuutta, pienentää kustannuksia ja tarjoaa todellista haastetta kilpailijoille. Eikä kyseessä ole vain näppituntuma! Itse asiassa McKinsey Global Instituten tekemässä tutkimuksessa todetaan, että tieto-ohjautuva organisaatio hankkii uusia asiakkaita 23 kertaa todennäköisemmin, pitää olemassa olevat asiakkaansa 6 kertaa todennäköisemmin ja on kannattavampi 19 kertaa todennäköisemmin.

Lime BI Analyze on kehitetty auttamaan yrityksiä kasvamaan dataan perustuvien päätelmien avulla, työroolista tai toimialasta riippumatta. Löydä uusia mahdollisuuksia, seuraa markkinasuuntauksia ja ole paremmin valmistautunut muutoksiin.

Haluatko oppia lisää Business Intelligencestä?

Keskustellaan sinulle täydellisesti sopivasta ratkaisusta, jonka avulla houkuttelet lisää asiakkaita ja teet nykyisistä asiakkaistasi uskollisia lähettiläitäsi.