StartsideInnsiktArtiklerOppnå mer suksess med markedssegmentering

Oppnå mer suksess med markedssegmentering

I det utfordrende forretningsklimaet vi befinner oss i, er det viktig å forstå kundene sine og hvilke behov de har for å oppnå suksess med markedsføringen. Bruk av massemarkedsføring er ikke lenger like effektivt, da den ikke alltid treffer de unike behovene og kravene dagens kunder har. Derfor er det viktig å forstå betydningen av segmentering innen markedsføring, samt å oppdage hvordan denne tilnærmingen kan påvirke virksomheten din positivt.

Vil du se hvordan du kan bruke Lime CRM for å segmentere kundene dine?

Hva er markedssegmentering?

Markedssegmentering er en strategi du kan bruke for å identifisere forskjellige typer kunder og nå dem med riktig type markedsføring. Segmenteringen kan gjøres basert på bransje, bedriftsstørrelse, årlig omsetning, geografisk område eller en rekke andre alternativer – alt avhenger av hva du ønsker å oppnå med segmenteringen. Både innen B2C og B2B er segmentering en verdifull tilnærming, og det er mulig for en person eller bedrift å tilhøre flere forskjellige segmenter samtidig. Ved å forstå hva som gjør hvert segment unikt, blir det enklere å formidle relevant informasjon og markedsføring som kan øke både inntektene og engasjementet fra kundene dine.

Hvorfor skal man segmentere markedsføringen?

En rapport fra McKinsey & Company viser at sjansen for at en kunde fullfører et kjøp hos en bedrift som har en mer personlig kommunikasjon, øker med hele 76 %, og hele 78 % av disse kundene er mer tilbøyelige til å gjøre ytterligere kjøp. Rapporten påpeker også at hele 76 % av de spurte i undersøkelsen opplever frustrasjon når en bedrifts markedskommunikasjon ikke er personlig. Det er med andre ord ikke vanskelig å forstå hvorfor markedssegmentering spiller en viktig rolle for din bedrift!

Ved å få innsikt i de ulike kundesegmentene som eksisterer i virksomheten din, blir det enklere å utvikle en personlig markedsføringsstrategi for kundene. Segmentering gjør det mulig for deg å identifisere de kundene som er mest verdifulle for bedriften, og prioritere segmentene som vil gi størst avkastning på markedsføringsinnsatsen.

Et CRM-system forenkler markedssegmenteringen

Nå som du er klar over fordelene ved markedssegmentering, er det viktig å forstå hvordan et CRM-system kan hjelpe deg i denne prosessen. Med et CRM-system blir det enkelt å samle og organisere store mengder kundedata, slik at du får innsikt i kundenes adferd, preferanser, kjøpshistorikk og alle interaksjonene de har hatt under sin tid som kunde i virksomheten din. Å ha tilgang til denne omfattende informasjonen er avgjørende for å kunne segmentere kundebasen på en effektiv måte. Her er noen eksempler på hvordan et CRM-system kan hjelpe med segmenteringen:

All data på en og samme plass: Et CRM-system fungerer som en sentral lagringsplass for all kundedata. Med Lime CRM kan du samle og lagre informasjon fra ulike kilder, inkludert kundenes interaksjoner på din nettside, kjøpshistorikken deres og saker de har hatt hos virksomheten din. Ved å ha all data samlet i ett system blir det enklere å identifisere kundemønstre som kan brukes når du segmenterer informasjonen.

Automatisert segmentering: Et CRM-system forenkler segmenteringsprosessen ved å automatisk generere data i tråd med de angitte kriteriene. Dette reduserer behovet for manuelt arbeid og øker nøyaktigheten av resultatene. Du kan enkelt segmentere kundebasen din på en fleksibel og dynamisk måte direkte i systemet.

Målbare resultater: For at markedssegmenteringen skal være effektiv, er det viktig at den kan måles. De fleste CRM-systemer tilbyr enkel rapportering på de ulike segmentene og resultatene av dine markedsføringsinnsatser. Lime BI er en tilleggsfunksjon til Lime CRM som enkelt genererer ferdige rapporter og visuelle dashbord. Dette verktøyet hjelper deg med å sortere gjennom datastøyen og ta informerte beslutninger basert på faktiske data. Alle interaksjoner kundene har med din virksomhet blir automatisk registrert i CRM-systemet, slik at du hele tiden får oppdatert og forbedret data for videre markedssegmentering.

Voks raskere med markedssegmentering

Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor markedssegmentering er en viktig strategi for å oppnå raskere vekst og suksess for din virksomhet. Ved å dele opp kundene dine i ulike segmenter og tilpasse markedsføringen din i henhold til deres behov, kan du skape mer fornøyde kunder og øke omsetningen.

Lime CRM er et kraftfullt verktøy som hjelper deg med å segmentere kundedataene dine på en rask og effektiv måte. I tillegg til å hjelpe deg med markedssegmenteringen, er Lime CRM en komplett løsning som gir deg full kontroll over kunderelasjoner. Den hjelper deg med kundeprospektering, salgs- og markedsstrategier og tilbyr smidige løsninger for kundestøtte og analyser.

La oss vise deg hvordan du kan dra nytte av Lime CRM i markedssegmenteringen din!

Hva venter du på?

Det er ingen tid å miste! La oss finne løsningen som hjelper deg med å skaffe flere kunder og gjøre eksisterende kunder til lojale ambassadører i dag.